BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jóźwiak-Mijal Małgorzata (Uniwersytet Warszawski, doktorant)
Tytuł
Luka Macmillana a znaczenie średnich przedsiębiorstw dla gospodarki
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2005, nr 1, s. 49-53, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Klasyfikacja przedsiębiorstw, Kapitał
Enterprises, Classification of enterprises, Capital
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Poniższy artykuł powstał na bazie prezentacji przygotowywanej na II konferencję Młodych doktorów i doktorantów Wydziału Zarządzania UW. Celem prezentacji było przedstawienie w zarysie historii identyfikacji luki Macmillana, zwanej również luką kapitałową - określonej jako trudności w pozyskiwaniu kapitału przez średnie przedsiębiorstwa. Zidentyfikowaniu tego zjawiska w latach trzydziestych XX wieku towarzyszyło przekonanie, iż ta klasa przedsiębiorstw jest dyskryminowana w dostępie do źródeł finansowania ze względu na rozmiar. W przekonaniu Macmillana, Keynesa i innych utrudniony dostęp do finansowania był szkodliwy dla rozwoju gospodarczego kraju, co więcej, był wynikiem swoistej "niechęci", a nie rzetelnej analizy opłacalności przedsięwzięcia. W drugiej części artykułu autorka krótko przedstawia, jakie znaczenie dla współczesnej gospodarki Polski, dla wytwarzania Produktu Krajowego Brutto oraz dla zatrudnienia, mają średnie przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cross N., 2001. The long term financing Gap - Does it still exist? RSA, 3.10.2001, www.rsa.org.uk
 2. Cywińska B. (red.) 2001. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce w 1999 roku, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 3. Frost R. 1954 Macmillan Gap 1931-53. Oxford Economic Papers. New Series. vol. 6, nr 2, s. 181-201.
 4. History of ICFC/3i. Niepublikowany maszynopis. 3i
 5. Innes D 2000. Bridging the equity gap. Legal Week. 22.06.2000
 6. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995-1996. Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, USAID GEMINI PEDS PROJECT, Warszawa 1997.
 7. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1996-1997. Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, USAID GEMINI PEDS PROJECT, Warszawa 1998.
 8. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1997-1998. Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, USAID GEMINI Small Business Project, Fundacja im. Friedricha Berta, Warszawa 1999.
 9. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-1999. Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000.
 10. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1999-2000. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001.
 11. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2000-2001. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2002.
 12. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2002. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2003.
 13. Report of the Committee on Finance and Industry, HMSO, czerwiec1931 str. 173 (par. 404)
 14. Roczniki statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego (1994-2002).
 15. Skowronek-Mielczarek A. 2002. Źródła zewnętrznego finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 16. Tamowicz P. 1995. Fundusze inwestycyjne typu venture capital. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu