BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rurka Agnieszka (Uniwersytet Warszawski, doktorant)
Tytuł
Reasekuracja a zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2005, nr 1, s. 54-63, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Reasekuracja, Ryzyko w ubezpieczeniach, Zarządzanie ryzykiem, Niewypłacalność
Reinsurance, Insurance risk, Risk management, Insolvency
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę zobrazowania znaczenia reasekuracji w zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym. Przedstawiono w tym celu pojęcie ryzyka ubezpieczeniowego oraz naświetlono problematykę zarządzania ryzykiem przez ubezpieczyciela, w tym - etapy tego procesu. Zaprezentowano następnie pojęcie oraz istotę reasekuracji jako gwaranta bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego. Ponadto dokonano analizy pełnionych przez nią funkcji - technicznej i finansowej. Znaczenie reasekuracji jako czynnika zmniejszającego ryzyko omówiono w kontekście zagadnienia ruiny ubezpieczyciela. Przedstawiono w tym celu model przepływów finansowych oraz wykorzystano znane z nauk aktuarialnych oszacowanie prawdopodobieństwa ruiny Lundberga-Cramera. Wprowadzając pojęcia wskaźnika finansowej równowagi operacji ubezpieczeniowych oraz maksimum reasekuracyjnego, zwrócono uwagę na wybrane aspekty związane z rolą reasekuracji jako czynnika stabilizacji wyników finansowych ubezpieczyciela. Zaprezentowano również pojęcie marginesu wypłacalności w świetle regulacji ustawowych oraz wpływ operacji cedowania ryzyka na jego wartość. Na zakończenie, przedstawiono wybrane wskaźniki ekonomiczne, wykorzystywane przy ocenie kondycji finansowej zakładów ubezpieczeń oraz uwzględniające w swej konstrukcji zakres stosowania metod reasekuracyjnych. Opracowanie to stanowi jedynie zarys prezentowanej problematyki, ujętej od strony matematyczno-statystycznej. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banasiński A. 1993. Ubezpieczenia gospodarcze, Warszawa: Poltext.
 2. Banasiński A., 2000. Ogólne metody ustalania składek. w: Dudkowiak Z. (red.), Metody rachunku aktuarialnego, s. 79, Radom: Politechnika Radomska.
 3. Bolesta-Kukułka K. 1993. Mały słownik menedżera, Warszawa: PWE.
 4. Ciuman K.1996. Reasekuracja a rynek ubezpieczeń, Warszawa: Poltext.
 5. Heilpern, S. 2001. Optymalne kontrakty ubezpieczeniowe, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 6. Dudkowiak Z. (red.) 2000. Metody rachunku aktuarialnego, Radom: Politechnika Radomska.
 7. Jajuga K., Łyszak M. (red.) 2001. Finanse, bankowość i ubezpieczenia, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 8. Janta R. 2001. Pewne uogólnienie klasycznego podejścia do problemu ruiny ubezpieczyciela. w: Jajuga K. i W. Ronka-Chmielowiec (red.) Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 9. Jęksa Z. 1999. Ubezpieczenia majątku i zysku firmy, Warszawa: Poltext.
 10. Monkiewicz J., Gąsiorkiewicz L., Hadyniak B. 2000. Zarządzanie finansami ubezpieczeń, Warszawa: Poltext.
 11. Montalbetti E. 1970. Reasekuracja, Warszawa: PWN.
 12. Ostasiewicz W. (red.) 2000. Modele aktuarialne, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 13. Pokorzyński L. 1957. Uwagi w sprawie podstawowych zasad ubezpieczeń w Polsce. Zeszyty Naukowe WSE, nr 4.
 14. Próchniak E. 2001. Ubezpieczenia majątkowe dla przedsiębiorców, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza OPO.
 15. Rajcher W.K. 1951. Społeczno-historyczne typy ubezpieczeń, Warszawa.
 16. Ronka-Chmielowiec W. 2003. Proces ryzyka w działalności ubezpieczeniowej a teoria ruiny - uwagi, w: Jajuga K. i W. Ronka-Chmielowiec (red.) Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 17. Ronka-Chmielowiec W. 1997. Ryzyko w ubezpieczeniach - metody oceny, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 18. Ronka-Chmielowiec W. (red.) 2002. Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko, Warszawa: PWE.
 19. Sangowski T. (red.) 1998. Ubezpieczenia gospodarcze, Warszawa: Poltext.
 20. Sangowski T. (red.) 1999. Vademecum ubezpieczeń gospodarczych (pośrednika ubezpieczeniowego), Poznań: Saga Printing.
 21. Stroiński E., Stroiński K. Znaczenie reasekuracji dla nowo powstających zakładów ubezpieczeń, Wiadomości ubezpieczeniowe, nr 5.
 22. Szpunar J. 1972. Ubezpieczenia gospodarcze, Poznań: WSE.
 23. Szymańska A. 2001. Szacowanie zysków i strat ubezpieczyciela za pomocą prawdopodobieństwa ruiny przy różnych typach reasekuracji. w: Jajuga K. i W. Ronka-Chmielowiec (red.) Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, s. 146-151, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 24. Tarczyński W., Mojsiewicz M. 2001. Zarządzanie ryzykiem, Warszawa: PWE.
 25. Wieteska S., Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe na udziale własnym w zakładach ubezpieczeń majątkowo-osobowych, w: Jajuga K. i W. Ronka-Chmielowiec (red.) Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu