BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobolewski Henryk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Wojtkowiak Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Ocena efektywności działań prywatyzacyjnych przez pryzmat strategii wyjścia
Evaluation of Efficiency of Privatization Operations from the Exit Strategy Perspectives
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 679-690, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Prywatyzacja, Efektywność
Privatisation, Effectiveness
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Artykuł prezentuje kwestie prywatyzacji i jej efektywności z punktu widzenia znanych metod realizacji strategii wyjścia. Autorzy prezentują wyniki badań wtórnych dotyczących skali i efektów prywatyzacji. Dokonują również porównania przyczyn, opcji prowadzenia i celów prywatyzacji oraz strategii wyjścia, wskazując na ich podobieństwa. We wnioskach płynących z badań własnych wyróżniają trudności w realizacji postępowań prywatyzacyjnych i wskazują zakresy wiedzy o strategii wyjścia, które mogą łagodzić te problemy. (abstrakt oryginalny)

The article presents the issues of privatization and its effectiveness from the point of view of the known methods of realizing the exit strategy. The authors show the results of secondary research regarding the scale and effects of privatization. They also make a comparison of the reasons, optional ways of management and aims of privatization and exit strategies, indicating their similarities. In the conclusions of their research they highlight the difficulties in conducting privatization procedures and present the scope of knowledge of exit strategies, which might help to mitigate those problems.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ancyparowicz G.: Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wzrost polskiej gospodarki w okresie poakcesyjnym, GUS 2009, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pgw_wplyw_ bezp_inwest_zagr_na_wzrost_pol_gosp.pdf (20.02.2013).
 2. European Business. Facts and figures, Eurostat, Europen Commission 2009.
 3. Hajdys D.: Rozwój rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, [w:] Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012.
 4. Hawkey J.: Exit Strategy Planning: "Growing Your Business for Sale or Succession", Gower Publishing Limited, Abingdon 2002.
 5. Kozarzewski P.: Prywatyzacja w krajach postkomunistycznych, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2006.
 6. Kozina A.: Analiza due diligence w planowaniu negocjacji przejęć, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, red. E. Urańczyk, M. Romanowska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011.
 7. Krajewski S.: Prywatyzacja, restrukturyzacja, konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 8. Meshginpoosh Ch.F.: Planning your exit, [w:] Smart Business Philadelphia, Business Source Complete (20.02.2013).
 9. Nowak D.: Zarządzanie międzyorganizacyjnymi relacjami kooperacyjnymi w przedsiębiorstwach przemysłowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
 10. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2011r., A. Płatek i inni (praca zbiorowa), GUS, Warszawa 2012, www.stat.gov.pl (20.02.2013).
 11. Prywatyzacja i co dalej. Analiza efektywności funkcjonowania spółek po prywatyzacji w latach 2008-2011, Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2012, www.msp.gov.pl (20.02.2013).
 12. Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych, Raport Ministerstwa Skarbu Państwa, http://prywatyzacja.msp.gov.pl (20.02.2013).
 13. Savas E.S.: Prywatyzacja. Klucz do lepszego rządzenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 14. Skoczylas W.: Pomiędzy Shareholder Value a Stakeholder Value, [w:] Strategie i determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa, red. E. Urbańczyk, M. Romanowska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011.
 15. Sobolewski H.: Determinanty i procedury przekształceń własnościowych przedsiębiorstw prywatnych. Dwie dekady prywatyzacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
 16. Surdykowska S.T.: Prywatyzacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 17. Yakovlev A.: The evolution of business - state interaction in Russia: From state capture to business capture? Europe-Asia Studies 2006, Business Source Complete, EBSCOhost (4.03.2013).
 18. Zelek A.: Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie - perspektywa strategiczna, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu