BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępnicka Nina (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim), Wiączek Paulina (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim)
Tytuł
Wybrane aspekty fuzji i przejęć w Internecie na przykładzie eBay Inc. i grupy Allegro - firm zajmujących się pośrednictwem aukcji on-line
Aspects of Mergers and Acquisitions in the Internet on the Example of Selected Companies Involved in Mediation on On-Line Auctions
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 701-710, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Fuzje i przejęcia, Serwis internetowy, Serwis aukcyjny, Handel elektroniczny
Mergers and acquisitions, Website, Auction website, e-commerce
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Allegro.pl, eBay
,
Abstrakt
Fuzje i przejęcia firm oraz serwisów internetowych stanowią integralny element, jaki wpisany został w funkcjonowanie i rozwój e-commerce w Polsce i na świecie. Są one pewnym rodzajem twórczej destrukcji, zachodzącej w Internecie w sposób ciągły i nieprzewidywalny. Fuzje i przejęcia w e-commerce są dowodem nieustannie zmieniającej się struktury Internetu i dalszej ewolucji firm w nim działających. Przykładem firm, dla których fuzje i przejęcia stały się warunkiem koniecznym dla ekspansji i dywersyfikacji działalności na rynku internetowym są eBay Inc., właściciel eBay.com i QXL Poland, firma nadzorująca działalność serwisu aukcyjnego Allegro.pl. Fuzje i przejęcia prowadzone przez te firmy pozwoliły im na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej nad innymi serwisami oraz przyczyniły się do ich sukcesu. (abstrakt oryginalny)

Mergers and acquisitions of companies and websites are an integral part of what has been introduced into the functioning and development of e-commerce in Poland and around the world. They represent a kind of creative destruction taking place on the Internet in a continuous and unforeseeable way. Mergers and acquisitions in e-commerce are the evidence of the ever-changing structure of the Internet and the continuing evolution of companies operating through it. The examples of companies that have etched this kind of expansion and diversification of the Internet market in their business models and strategy are eBay Inc. and QXL Poland. Mergers and acquisitions carried out by these companies allowed them to achieve a huge competitive advantage and success in just a few years. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. DePamphilis D.: Mergers and Acquisitions Basics: All You Need To Know, Academic Press, United States 2010.
 2. Dickie R.B.: Financial Statement Analysis and Business Valuation for the Practical Lawyer, American Bar Association, United States 2006.
 3. Feminist Interventions in International Communication: Minding the Gap, red. K. Sarikakis, L. Regan Shade, Rowman&Littlefield, United States 2008.
 4. Garbade M.J.: International Mergers & Acquisitions, Cooperations and Networks in the e- Business Industry: Focused on Google, Yahoo, MSN, YouTube, MySpace, Facebook, Studivz and others, GRIN Verlag, United States 2009.
 5. Ghosh A.: Pricing And Performance of Initial Public Offering in the United States, Transaction Publishers, United States 2006.
 6. Gaughan P.A.: Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings, John Wiley & Sons, United States 2010.
 7. Gazda P.: Nasza-klasa nawiązała współpracę z Allegro, http://webhost ing.pl/Nasza.klasa.nawiazala. wspolprace.z.Allegro (31.10.2008).
 8. Hill Ch., Jones G., Jones G.R.: Strategic Management Theory: An Integrated Approach, Cengage Learning, United States 2009.
 9. Hoffmann N.W.: Mergers and Acquisitions Strategy for Consolidations: Roll Up, Roll Out and Innovate for Superior Growth and Returns, McGraw Hill Professional, United States 2012.
 10. Kambil A., Kambil E. van Heck: Making Markets: How Firms Can Design and Profit from Online Auctions and Exchanges, Harvard Business Press, United States 2002.
 11. Kent Baker H., Kiymaz H.: The Art of Capital Restructuring: Creating Shareholder Value through Mergers and Acquisitions, John Wiley & Sons, United States 2011.
 12. Khosrow-Pour M.: Annals of Cases on Information Technology - Volume 6, Idea Group Inc. (IGI), United States 2004.
 13. Marczak G.: Allegro przejęło SZerlok.pl, http://antyweb.pl/allegro-przejelo-szerlok-pl/ (12.08.2010).
 14. Markafoni debiutuje w polskiej sieci, http://media.allegro.pl/pr/192610/ marakfoni- debiutuje-w-polskiej- sieci (29.08.2011).
 15. Pasławski K.: Allegro kupiło Wykop.pl, www.crn.pl/news/ wydarzenia/fuzje-i- przejecia/2012/10/allegro- kupilo-wykop.pl (17.10.2012).
 16. Pasławski K.: Allegro przejęło sklep Mall.pl, www.crn.pl/news/ wydarzenia/fuzje-i- przejecia/2012/07/ allegro-przejelo-sklep-mall.pl (2.07. 2012).
 17. Roberts T.: The failure rate of cross-border mergers is so high, because the majority of companies mainly focus on hard factors, GRIN Verlag, United States 2009.
 18. Schlossberg R.S.: Mergers and Acquisitions: Understanding the Antitrust Issues, American Bar Association, United States 2008.
 19. Sherman A.J.: Mergers and Acquisitions from A to Z, AMACOM Div American Mgmt Assn, United States 2010.
 20. White M.A., Bruton G.D.: The Management of Technology and Innovation: A Strategic Approach, Cengage Learning, United States 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu