BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziętara Wojciech (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa), Sobierajewska Jolanta (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Konkurencyjność polskich gospodarstw ogrodniczych - stan i kierunki rozwoju
Competitiveness of Polish Horticultural Farms - Condition and Development Trends
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2013, nr 2, s. 38-57, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Ogrodnictwo, Gospodarstwa rolne, Konkurencyjność
Gardening, Arable farm, Competitiveness
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska, Węgry, Niemcy, Holandia
Poland, Hungary, Germany, Netherlands
Abstrakt
W artykule przedstawiono sytuację gospodarstw ogrodniczych w rolnictwie w Polsce w porównaniu do gospodarstw ogrodniczych w wybranych krajach Unii Europejskiej - Węgier, Niemiec i Holandii. Zwrócono uwagę na silne procesy koncentracji w produkcji ogrodniczej, przejawiające się spadkiem liczby gospodarstw i wzrostem ich powierzchni. Dokonano oceny potencjału produkcyjnego tych gospodarstw, organizacji produkcji, kosztów i efektów w odniesieniu do analogicznych w wymienionych krajach w latach 2007-2009. Stwierdzono, że polskie gospodarstwa sadownicze o wielkości ekonomicznej 40-100 ESU i warzywnicze o wielkości 40-100 i 100 ESU i więcej wykazują się zdolnością konkurencyjną. (abstrakt oryginalny)

The article presents the significance of horticultural farms in agriculture in Poland as compared to horticultural farms in selected European Union countries - Hungary, Germany and the Netherlands. The paper points to strong concentration processes in horticultural production manifested in a drop in the number of farms and increase in their area. The production potential of horticultural farms, organisation of production, costs and effects have been assessed in comparison to parallel farms in the selected countries in 2007-2009. It was pointed out that the Polish fruit-growing farms with the economic size of 40-100 ESU and vegetable-growing farms of 40-100 and 100 ESU and more demonstrate competitive ability. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analizy Rynkowe 2011. Rynek owoców i warzyw, nr 39. IERiGŻ-PIB.
 2. Analizy Rynkowe 2012. Rynek owoców i warzyw, nr 40. IERiGŻ-PIB.
 3. Analizy Rynkowe 2012. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczy mi, nr 35. IERiGZ-PIB.
 4. Baza Danych Handlu Zagranicznego. GUS, Warszawa 2011.
 5. Baza Danych Eurostat, 2009.
 6. Bednarski L.: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2007.
 7. Góral J.: Czynniki wpływające na efektywność techniczną gospodarstw rolnych [w:] Sytuacja produkcyjna, efektywność finansowa i techniczna gospodarstw powstałych w oparciu o mienie byłych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. Praca zbiorowa pod red. J. Kulawika. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2010.
 8. Józwiak W.: Zdolność konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych w zestawieniu z gospodarstwami węgierskimi i niemieckimi [w:] Sytuacja ekonomiczna, efektywność funkcjonowania i konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych osób fizycznych. Praca zbiorowa pod red. W. Józwiaka. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2009.
 9. Kagan A.: Istota i pomiar efektywności technicznej [w:] Sytuacja produkcyjna, efektywność finansowa i techniczna gospodarstw powstałych w oparciu o mienie byłych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. Praca zbiorowa pod red. J. Kulawika. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2010.
 10. Kukuła K.: Metoda unitaryzacji zerowanej. PWN, Warszawa 2000.
 11. Pizło W.: Gospodarowanie w sadownictwie Grójca i Warki: region, klastry, gospodarstwa sadownicze. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011.
 12. Raport z wyników PSR 2010. GUS, Warszawa 2011.
 13. Rocznik Statystyczny Rolnictwa. GUS, Warszawa 2000-2011.
 14. Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forster 2010.
 15. Sobierajewska J.: Efektywność funkcjonowania polskich gospodarstw ogrodniczych. Roczniki Naukowe SERiA, t. XIV z. 1, Warszawa-Poznań-Białystok 2012.
 16. Świetlik J.: Szacunek liczby gospodarstw rolnych uprawiających owoce, warzywa i pieczarki na skalę towarową w 2002 i 2010 r. Maszynopis WZE IERiGŻ-PIB, Warszawa 2012.
 17. Uprawy ogrodnicze. Powszechny Spis Rolny 2010. GUS, Warszawa 2012.
 18. Ziętara W., Sobierajewska J.: Gospodarstwa ogrodnicze w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej (red. W. Ziętara). Program Wieloletni 2011-2014. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2012.
 19. Ziętara W., Zieliński M.: Polskie gospodarstwa roślinne na tle gospodarstw węgierskich i niemieckich (red. W. Ziętara). Program Wieloletni 2011-2014. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu