BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadzka Danuta (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Cykliczność produkcji i cen wołowiny w Stanach Zjednoczonych
Cyclicality of Beef Production and Prices in the United States
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2013, nr 2, s. 58-70, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Wahania cykliczne, Produkcja zwierzęca, Ceny, Mięso wołowe
Cyclical fluctuations, Animal production, Prices, Beef meat
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
Produkcja zwierzęca charakteryzuje się wahaniami o charakterze cyklicznym. Obok szeroko znanego i udokumentowanego zjawiska, jakim jest "cykl świński", istnieje mniej znany "cykl bydlęcy", który przedstawiono na przykładzie Stanów Zjednoczonych. Kraj ten wzięto pod uwagę ze względu na to, że jest on największym światowym producentem wołowiny oraz że produkcja w tym kraju charakteryzuje się przemysłową skalą o wysokim stopniu rozwoju koordynacji pionowej. Ten ostatni czynnik często uważany jest za eliminatora wahań cyklicznych. Przeprowadzone badania potwierdzają, że krzywe pogłowia, ubojów i cen wołowiny charakteryzują się wahaniami o charakterze cyklicznym, których bezpośrednią przyczyną były zmiany opłacalności chowu, wyrażające się relacją cen bydła do cen kukurydzy. Analiza wykazała, że w ostatnich latach osłabiła się rola cen bydła, a wzmocniła cen kukurydzy, które mają większy wpływ na tę relację. Znajomość mechanizmu cyklu bydlęcego jest szczególnie użyteczna przy prognozowaniu pogłowia, produkcji i cen wołowiny. Z tego powodu zjawiska te powinny być permanentnie obserwowane. (abstrakt oryginalny)

Livestock production is characterised by cyclical fluctuations. Apart from a widely known and documented phenomenon known as "pork cycle" there is also a less known "cattle cycle", which was presented on the example of the United States. This country has been considered given the fact that it is the biggest world beef producer and that the production in this country is characterised by industrial scale of high level of vertical coordination development. The last factor is often considered as a factor eliminating cyclical fluctuations. The conducted research confirmed that the curves of population, slaughter and beef price are characterised by cyclical fluctuations caused directly by the changes in the profitability of breeding, which are expressed in the relationship between the beef and maize prices. The analysis has shown that in the recent years the role of cattle price weakened and the role of maize price, which has a greater impact on the relationship, strengthened. The knowledge of the cattle cycle mechanism is especially useful when projecting the population, production and prices of beef. Thus these phenomena should be constantly observed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aadland D.: Cattle cycles, expectations and the age distribution of capital. AAEA Annual Meetings, May 2002.
 2. Franzmann J.R.: Cattle cycles revisited. Southern Journal of Agricultural Economics, December 1971.
 3. Hayes D.J., Schmitz A.: Hog cycles and countercyclical production response. American Journal of Agricultural Economics, Vol. 69, November 1987.
 4. Małkowski J.: Regulowanie rozwoju produkcji zwierzęcej w Polsce. PWRiL, Warszawa 1978.
 5. Małkowski J.: Produkcja i spożycie mięsa w Polsce i w USA. Studia i Monografie nr 34. IERiGŻ, Warszawa 1986.
 6. Mathews K.H. Jr, Hahn W.H., Nelson K.E., Duewer L.A., Gustafson R.A.: U.S. beef industry: cattle cycles, price spreads and packer concentration. Market and Trade Economics Division, ERS/USDA. Technical Bulletin, No 1874, Washington DC, April 1999.
 7. Norton M.: Factors affecting beef and cattle producers prices movements. Monthly Labor Review, Vol. 128, No 5 (May) 2005.
 8. Peters K.J.: Developments in cattle product markets and market prices. Humboldt Universität zu Berlin, Institute of Animal Sciences, International Workshop, Vilnius, 22 August 2008.
 9. Petry Т.: Cattle situation and outlook. NDSU, Extension Service, Feb. 14, 2013.
 10. Rosen Sh., Murphy K.M. and Scheinkman J. A.: Cattle cycles. Journal of Political Economy, Vol. 102, No. 3 (Jun., 1994).
 11. Stockton M.C., Van Tassel L.W.: The cattle price cycle: an exploration in simulation. Conference on Applied Commodity Price Analysis, Forecasting and Market Risk Management, Chicago, Illinois, April 16-17, 2007.
 12. Tonsor G.T.: Evaluating cattle cycles: changes over time implications. Kansans State University, Dep. of Agricultural Economics, August 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu