BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlak Jan (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział w Warszawie)
Tytuł
Ceny oleju napędowego a koszty eksploatacji maszyn w rolnictwie
Diesel Prices vs. Costs of Using Machines in Agriculture
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2013, nr 2, s. 103-113, tab., rys., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Koszty eksploatacji maszyn, Rolnictwo, Ceny paliw, Olej przemysłowy
Costs of exploitation of machines, Agriculture, Fuel prices, Industry oil
Abstrakt
W latach 2000-2012 koszt oleju napędowego stanowił od ok. 22 do 29% ogółu kosztów wykonania prac w gospodarstwie modelowym. Jego udział przy wykonywaniu poszczególnych prac w produkcji roślinnej był silnie zróżnicowany w zależności od rodzaju używanych maszyn, a także zmian cen poszczególnych środków mechanizacji rolnictwa oraz ceny oleju napędowego. Z ceną oleju napędowego silnie dodatnio skorelowane są koszty wykonania prac. Dynamika cen była w przypadku oleju napędowego silniej zaznaczona niż w przypadku produkcji towarowej rolnictwa. W porównaniu ze stanem z 2000 r. olej napędowy podrożał o 126,4%, a wskaźnik cen produkcji towarowej rolnictwa zwiększył się o 70,1%. W latach 2000-2011 nastąpił wzrost cen oleju napędowego we wszystkich krajach objętych analizą porównawczą, od 29,35 na Słowacji do ok. 158% w Korei Płd. i USA. W Polsce olej napędowy podrożał o 93,6%. Niekorzystny, w porównaniu do większości analizowanych krajów, poziom cen oleju napędowego w Polsce jest częściowo rekompensowany możliwością zwrotu podatku akcyzowanego od paliwa zużywanego do celów rolniczych. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borek Т.: Jednostkowe nakłady i koszty pracy oraz kapitałochłonność zestawów maszyn do produkcji ziemniaków w gospodarstwach indywidualnych. IBMER, Warszawa 1988.
 2. Dz. U. 2012.: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2013 r. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2012 r., poz. 1380.
 3. GUS: Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2009,2010. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa 2011.
 4. GUS: Użytkowanie gruntów. Powszechny Spis Rolny 2010. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2011.
 5. GUS: Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2010,2011. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa 2012.
 6. GUS: Ceny w gospodarce narodowej. XII 2012 r.; http://www.stat.gov.pl/gus/5840_ceny_w_gospodarce_PLK_HTML.htm. Dostęp 2.02.2013.
 7. OECD/IEA: Energy prices and taxes. Quarterly statistics. Fourth quarter 2011. International Energy Agency, Paris, France 2011.
 8. Mazański M.: Jednostkowe nakłady i koszty pracy oraz kapitałochłonność zestawów maszyn do produkcji rzepaku ozimego w gospodarstwach indywidualnych. IBMER Warszawa 1988.
 9. Muzalewski A.: Koszty eksploatacji maszyn, nr 15. IBMER, Warszawa 2000.
 10. Muzalewski A.: Koszty eksploatacji maszyn, nr 16. IBMER, Warszawa 2001.
 11. Muzalewski A.: Koszty eksploatacji maszyn, nr 17. IBMER, Warszawa 2002.
 12. Muzalewski A.: Koszty eksploatacji maszyn, nr 18. IBMER, Warszawa 2003.
 13. Muzalewski A.: Koszty eksploatacji maszyn, nr 19. IBMER, Warszawa 2004.
 14. Muzalewski A.: Koszty eksploatacji maszyn, nr 20. IBMER, Warszawa 2005.
 15. Muzalewski A.: Koszty eksploatacji maszyn, nr 21. IBMER, Warszawa 2006.
 16. Muzalewski A.: Koszty eksploatacji maszyn, nr 22. IBMER, Warszawa 2007.
 17. Muzalewski A.: Koszty eksploatacji maszyn, nr 23. IBMER, Warszawa 2008.
 18. Muzalewski A.: Koszty eksploatacji maszyn, nr 24. IBMER, Warszawa 2009.
 19. Muzalewski A.: Koszty eksploatacji maszyn, nr 25. ITP, Falenty-Warszawa 2010.
 20. Pawlak J.: Ceny oleju napędowego i energii elektrycznej w wybranych krajach. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 1(67), 2010.
 21. Pawlak J.: Zużycie oleju napędowego w rolnictwie polskim. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 3(77), 2012.
 22. Wójcicki Z.: Jednostkowe nakłady i koszty pracy oraz kapitałochłonność zestawów maszyn do produkcji zbóż ozimych w gospodarstwach indywidualnych. IBMER, Warszawa 1988.
 23. Zalewski A., Mieszkowska L., Olesiak T., Pawlak J., Zalewski Ar.: Rynek środków produkcji dla rolnictwa. Stan i perspektywy (red. A. Zalewski), nr 39. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa 2012.
 24. Zalewski A., Mieszkowska L., Olesiak T., Pawlak J., Zalewski Ar.: Rynek środków produkcji dla rolnictwa. Stan i perspektywy (red. A. Zalewski), nr 40. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu