BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skarżyńska Aldona (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa), Jabłoński Konrad (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Koszty jednostkowe i dochody wybranych produktów w 2011 roku : wyniki badań w systemie AGROKOSZTY
Unit Costs and Incomes of Selected Products in Year 2011 : Research Results in AGROKOSZTY System
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2013, nr 2, s. 124-143, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Wyniki badań, Koszty jednostkowe, Koszty jednostkowe produktu, Dochody, Rachunek kosztów, Zboża
Research results, Unit cost, Unit cost of product, Income, Cost accounting, Corn
Abstrakt
Opracowanie jest kolejnym z cyklu, w którym prezentowane są wyniki produkcyjno-ekonomiczne działalności produkcji roślinnej i zwierzęcej badanych w systemie AGROKOSZTY. W 2011 roku przedmiotem badań były: pszenica ozima, żyto ozime, jęczmień jary, rzepak ozimy oraz tuczniki (tj. żywiec wieprzowy). Indywidualne gospodarstwa rolne, które w ramach systemu AGROKOSZTY uczestniczyły w badaniach działalności produkcyjnych, położone były na terenie całego kraju, nie stanowiły jednak próby reprezentatywnej dla grup gospodarstw realizujących określoną produkcję. Zostały one wybrane z próby gospodarstw prowadzących rachunkowość w systemie Polski FADN. Gospodarstwa te należą do ekonomicznie mocniejszych i osiągających wyższy poziom produkcji niż gospodarstwa indywidualne średnio w kraju. Wynikające z tego tytułu różnice w poziomie i strukturze produkcji oraz nakładów, a przy tym niezbyt liczna próba badawcza powodują, że wyników uzyskanych dla badanych zbiorowości nie należy w sposób bezpośredni przekładać na wyniki przeciętne w kraju. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Augustyńska-Grzymek I, Goraj L., Jarka S, Pokrzywa T., Skarżyńska A.: Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej i zasady klasyfikacji gospodarstw rolniczych. FAPA, Warszawa 2000.
  2. Fereniec J.: Zarys ekonomiki i organizacji rolnictwa. Cz. 2. WSRP, Siedlce 1997.
  3. Goraj L, Mańko S.: Systemy monitorowania sytuacji ekonomicznej i produkcyjnej gospodarstw rolnych [w:] Rachunkowość rolnicza. Difin, Warszawa 2004.
  4. Manteuffel R. : Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. PWRiL, Warszawa 1984.
  5. Runowski H.: Rachunek ekonomiczny w gospodarstwie rolnym [w:] Poradnik dla rolnika w zakresie prowadzenia rachunkowości rolnej i zarządzania gospodarstwem rolnym. SGGW, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu