BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepaniak Renata (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Tytuł
Soft power ("miękka siła") w relacjach międzynarodowych : dyplomacja kulturalna - redefinicja pojęcia (z doświadczeń kulturoznawcy)
Soft Power in the International Relations : Redefinition of the Concept of Cultural Diplomacy
Źródło
Horyzonty Polityki, 2011, vol. 2, nr 3, s. 197-210
Tytuł własny numeru
Edukacja polityczna
Słowa kluczowe
Dyplomacja, Stosunki międzynarodowe, Współpraca międzynarodowa, Dziedzictwo kulturowe
Diplomacy, International relations, International cooperation, Cultural heritage
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesne międzynarodowe stosunki kulturalne, międzynarodowa współpraca i wymiana są wynikiem działalności dyplomatycznej. W artykule zajmuję się definicją pojęcia dyplomacji kulturalnej, które to pojawiło się stosunkowo niedawno w polskiej polityce zagranicznej i w obszarze międzynarodowego public relations. Dyplomacja kulturalna jest idealnym przykładem tak zwanej "miękkiej siły", opierającej się na umiejętności przekonywania za pomocą kultury, wartości i idei, w przeciwieństwie do "twardej siły", która zakłada również działania militarne. Wiele krajów wykorzystuje obecnie "miękką siłę" w promocji swojego wizerunku. Doświadczenie tych krajów pokazuje, iż eksponowanie dziedzictwa narodowego pomaga nie tylko poprawić wizerunek danego państwa, ale i wzmocnić jego pozycję polityczną. (abstrakt oryginalny)

Today's international cultural relations, international cooperation and exchanges are the result of diplomatic activities. This paper presents the term of cultural diplomacy, which is quite new in the domain of Polish foreign policy and in the field of international public relations. Cultural diplomacy is the best example of the so-called soft power, i.e. the possibility of communicating, via the conduit of culture, of values and ideas, which is in contrast to hard power, i.e. one that uses military instruments. Culture is in the forefront of many countries' promotional efforts. These countries recognize that showing their cultural heritage provides creating a positive image, thus helping to achieve their political aims. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Ociepka, Dyplomacja publiczna jako farma komunikowania międzynarodowego, [w:] Dyplomacja publiczna, red. B. Ociepka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 15-16.
 2. Międzynarodowe stosunki polityczne, red. M. Pietraś, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, s. 170.
 3. J. Mikułowski Pomorski, Międzynarodowość jako płaszczyzna komunikacji, "Eurolines" nr 1 (5), styczeń 2005.
 4. J. Mikułowski Pomorski, Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Universitas, Kraków 2006, s. 61.
 5. B. Bojarczyk, J. Olchowski, A.W. Ziętek, Od dominacji kulturowej do soft power. Kultura w promocji państw, [w:] Międzynarodowe stosunki kulturalne. Podręcznik akademicki, red. A.W. Ziętek, Wydawnictwo "Poltext", Warszawa 2010, s. 134.
 6. M. Mickiewicz, Polska dyplomacja kulturalna, [w:] Dyplomacja publiczna, red. B. Ociepka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 118.
 7. A. Haigh, Co to jest dyplomacja kulturalna?, [w:] C. Lewandowski, Międzynarodowe stosunki kulturalne. Wybór dokumentów i literatury, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001, s. 94-95.
 8. M.C. Cummings, Cultural Diplomacy and the United States Government: a Survey, Center for Arts and Culture 2003, s. 1.
 9. Jakie szanse niesie ze sobą polska prezydencja?, Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, Kraków 2009, s. 5.
 10. E. Nowicka, Świat człowieka - świat kultury. Systematyczny wykład problemów antropologii kulturowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 105.
 11. AK, Dyplomacja kulturalna, "Rzeczpospolita" 03.07.2000, (dostęp: 04.09.2011).
 12. K.M. Ujazdowski, Program jest - potrzebne środki, "Rzeczpospolita" 22.07.2000, (dostęp: 04.09.2011).
 13. J.S. Nye, Jr., The Paradox of American Power, Oxford University Press 2002, s. 8-9.
 14. J.S. Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics (2004), wyd. pol 2007 r., Jak osiągnąć sukces w polityce światowej - perswazyjne środki oddziaływania politycznego (kultura, propaganda, dyplomacja), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 15. B. Ociepka, "Miękka siła" w stosunkach międzynarodowych, [w:] Historia - polityka - dyplomacja. Studia z nauk społecznych i humanistycznych. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Marianowi S. Wolańskiemu w siedemdzie¬siątą rocznicę urodzin, red. M. Mróz, E. Stadtmuller, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 406.
 16. Call for stronger cultural diplomacy and more support for creative industries, 12.05.2011, Plenary sessions, (dostęp: 04.09.2011).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5897
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu