BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cieślikowska Monika (Uniwersytet Wrocławski), Pieczewski Andrzej (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Normy etyczne obowiązujące pracodawców : erspektywa systemu prawnego, organizacji i pracownika
Ethical Standards Binding on Employers : Perspectives of the Legal System, Organizations and Employees
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2013, vol. 16, s. 295-303, tab.
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Prawo pracy, Środowisko pracy, Etyka, Relacje pracodawca-pracownik
Labour law, Working environment, Ethics, Employer-employee relationships
Uwagi
summ.
Abstrakt
Stosunek pracy implikuje niezliczoną ilość sytuacji podlegających ocenie przez każdą z jego stron. Jedną z bardziej istotnych stanowi kwestia etycznego postępowania. Celem opracowania jest wskazanie podstawowych obszarów oceny postępowania pracodawcy pod kątem przestrzegania norm etycznych. Autorzy niniejszego artykułu proponują analizę tego zagadnienia z trzech perspektyw. Pierwszą z nich jest przestrzeń prawna regulująca stosunki pracownik - pracodawca. Drugą stanowi perspektywa organizacji - jakie znaczenie dla kondycji przedsiębiorstwa ma przestrzeganie norm etycznych przez pracodawcę? Trzecim wymiarem jest ocena działań pracodawców przez pracowników. Autorzy podjęli próbę stworzenia swoistego rankingu wagi poszczególnych norm dla pracowników. Ich znajomość, zdaniem autorów, może przyczynić się do bardziej precyzyjnego i skutecznego formułowania polityki kadrowej, co z kolei może przełożyć się na wzrost lojalności pracowników wobec przedsiębiorstwa. Ta natomiast stanowić może czynnik wpływający pozytywnie na efektywność pracy. (fragment tekstu)

The aim of this article is to point out the basic areas of judgment made by employees considering the ethical or unethical behaviour of employers in the workplace. The authors analyse this subject from three perspectives: The first one is labour legislation in Poland; the second is the perspective of employers, especially codes of ethical standards created by contemporary organizations, and the third perspective is the point of view of employees. The conclusions in this area have been made on the basis of research in two Polish insurance companies. The authors attempted to create a ranking of ethical elements significant for employees. Such knowledge could be very useful for creating proper personnel policy in any organisation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Jackson, Biznes i Moralność, WN PWN, Warszawa 1999, s. 146.
 2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, art. 23, pkt. 1, Paryż 1948, http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf (dostęp 01.03.2013).
 3. G.D. Chryssides, J.H. Kaler, Wprowadzenie do etyki biznesu, WN PWN, Warszawa 1999, s. 305.
 4. Cz. Porębski, Czy etyka się opłaca? Zagadnienia etyki biznesu, Wydawnictwo Znak, Kraków 1997, s. 66.
 5. Elementy etyki gospodarki rynkowej, red. B. Pogonowska, PWE, Warszawa 2004, s. 139.
 6. N. Vasiljeviene, Etyka Biznesu w działalności menadżerskiej, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2004, vol. 7, nr 1, s. 126.
 7. M. Bugdol, Gry i zachowania nieetyczne w organizacji, Wydawnictwo Difin sp. z o.o., Warszawa 2007, s. 163.
 8. G. Szulczewski, Etyka w biznesie. O możliwościach i barierach stosowania kategorii etycznych, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2002, vol. 5, s. 202.
 9. K. Blanchard, M. O'Connor, J. Ballard, Managing by Values. How to Put Your Values into Action for Extraordinary Results, San Francisco 2003.
 10. T. Chappell, The Soul of a Business. Managing for Profit and the Common Good, Bantam, New York 1993.
 11. L. Zbiegień-Maciąg, Etyka w zarządzaniu organizacją, [w:] Etyka biznesu, red. J. Dietl, W. Gasparski, PWN, Warszawa 1997, s. 229.
 12. S.P. Robbins, Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 2004, s. 106-109.
 13. Advances In Experimental Social Psychology, red. L. Berkowitz, Academic Press, New York 1965, s. 267-300
 14. Motivation and Work Behavior, red. R. Steers, L.W. Porter, McGraw Hill, New York 1964, s. 111-131.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/2234
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu