BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrasieński Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wspieranie przez rządy procesów internacjonalizacji rodzimych przedsiębiorstw. Cz. 2
Government Support for Internationalisation Processes of Domestic Companies. Part 2
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2011, z. 111, s. 127-142, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Wspieranie przedsiębiorczości, Przedsiębiorstwo rodzinne, Strategia marketingowa
Enterprise internationalization, Entrepreneurship support, Family-owned business, Marketing strategy
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem tej części niniejszego opracowania jest identyfikacja czynników określających zakres pomocy udzielanej internacjonalizującym działalność przedsiębiorstwom przez rządy państw, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia o charakterze marketingowym. Realizacja tak postawionego zadania została oparta na segmentacji odbiorców kierowanej pomocy publicznej, co umożliwiło również dokonanie podziału marketingowych strategii wsparcia związanych z obsługą wyodrębnionych segmentów. Przedstawiony został także dylemat związany ze standaryzacją i indywidualizacją kierowanych do przedsiębiorstw rządowych programów wspierających procesy umiędzynarodowienia podmiotów rynku. Analizie poddano wpływ fazowego przebiegu procesów internacjonalizacji na charakter oferowanej podmiotom rynku pomocy publicznej. W jej wyniku sformułowano generalne rekomendacje dotyczące kształtowania programów wsparcia wraz z przykładami najlepszych praktyk w tym zakresie. Podsumowaniem poruszanej w opracowaniu problematyki jest propozycja modelowego ujęcia wspierania procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw. W modelu wykorzystano elementy podejścia ewolucyjnego oraz zasobowego.(abstrakt oryginalny)

The second part of the study is to identify the factors determining the scope of aid granted to companies involved in internationalisation by state governments, with particular interest in the direct support. It makes a division into standardised and individualised forms of support, introduces the classification of the kind of aid with regard to the segmentation of target recipients distinguishing the differentiated and concentrated government programmes as well as those designed to meet the needs of selectively chosen companies. It analyses of the impact of the phasic course of internationalisation processes on the character of public aid offered to market entities. As a result, it formulates general recommendations concerning the development of government aid programmes together with examples of good practices in this respect.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Diamantopoulous A., Schlegelmilch B. B., Katy Tse K. Y., Understanding the Role of Export Marketing Assistance: Empirical Evidence and Research Needs, "European Journal of Marketing", Nr 4, 1993.
  2. European Network for Research, 2003 Observatory of European SMEs: 2003/4 International of SMEs, Office of the Publication of the European Communities, Luksemburg 2004.
  3. Johanson J., Vahlne J., The Mechanism of Internationalisation, International Marketing Review, Bradford 7, 2007.
  4. Luo Y., Entry and Cooperative Strategies in International Business Expansion, Quorum Books, Westport, Connecticut 1999.
  5. OECD, Economic Surveys: Poland, Paryż 2010.
  6. OECD, Main Science and Technology Database, Paryż 2008.
  7. OECD, Removing Barriers to SME Access to International Markets, Paryż 2008
  8. Osland G., Taylor Ch., Zou S., Selecting international modes of entry and expansion, "Marketing Intelligence and Planning", 3, 2001.
  9. Pietrasieński P., Ścieżki internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw, Marketing Międzynarodowy. Uwarunkowania i Kierunki Rozwoju, red. nauk. J. W. Wiktor, A. Żbikowskia, PWE, Warszawa 2010.
  10. Pietrasieński P., Wybór metody wejścia na rynki zagraniczne (ujęcie zasobowe), Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategie i działania marketingowe, praca zbiorowa pod redakcją S. Figiela, PWE, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu