BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziółkowska Marta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Innowacje w marketingu - wybrane zagadnienia
Marketing Innovations : Selected Issues
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2011, z. 111, s. 156-167, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje marketingowe, Innowacje, Marketing, Orientacja na klienta
Marketing innovations, Innovations, Marketing, Costumer orientation
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Innowacje marketingowe mogą dotyczyć zarówno nowych, jak i wcześniej wdrożonych produktów danego przedsiębiorstwa. Podstawowym celem tych innowacji jest lepsze zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb klientów, otwarcie nowych rynków, zmiana pozycji lub wizerunku produktów danej firmy na rynku. Wdrożenie innowacji bezpośrednio powinno przełożyć się na wynik finansowy poprzez zwiększenie wartości sprzedaży. Wdrażanie innowacji może być wynikiem opracowania innowacji przez przedsiębiorstwo lub zaadoptowania rozwiązań wypracowanych przez inne przedsiębiorstwa/ instytucje. W obecnych czasach życie gospodarcze zmienia się dynamicznie, z godziny na godzinę specjaliści od marketingu tworzą nowe rozwiązania marketingowe po to, by osiągać lepsze rezultaty i wyniki sprzedaży. Wiele z nich ma innowacyjny charakter. W praktyce gospodarczej obserwuje się modę na innowacyjne narzędzia i techniki marketingowe. Niektóre z nich są wykorzystywane przez przedsiębiorstwo, a potem te pomysły i narzędzia kopiowane są przez inne i innowacyjne działania stają się rutyną. Ma to ogromne znaczenie w obliczu szybko zmieniających się uwarunkowań rynkowych, a także w tym, że pojawia się wiele innowacyjnych pomysłów, narzędzi i metod dotarcia do klientów, choć wiele z nich nie sprawdza się w praktyce rynkowej.(abstrakt oryginalny)

The study analyses the notion of innovation from the marketing perspective and the use of the latest marketing tools which may be recognised as innovative. Marketing innovations may refer to both new company products and those previously launched. The primary goal of these innovations is to meet the identified customers' needs more effectively, open new markets and change the position or image of the company on the market. The implementation of these innovations should translate directly into the financial result through the rise in the sales value.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Doyle P., Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa 2003.
 2. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w sektorze usług w latach 2001-2003, GUS, Warszawa 2005.
 3. Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw, w: W. Janasz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 4. Jasiński A. H., Innowacje techniczne a działalność marketingowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 1998.
 5. Karcz K., Proces dyfuzji innowacji. Podejście marketingowe, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1997.
 6. Krawiec F., Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi, Difin, Warszawa 2000.
 7. Lindstrom M., Brand sense - Marka pięciu zmysłów, Wydawnictwo Hellion, Warszawa 2009.
 8. Penc J., Innowacja i zmiany w firmie: transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Placet, Warszawa 1999.
 9. Podręcznik Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wydanie trzecie, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich, 2005.
 10. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 11. Rozwój polskiej gospodarki. Perspektywy i uwarunkowania, red. G. W. Kołodko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2002.
 12. Świderek M., Innowacyjne formy reklamy - Marketing zapachowy, www.biznesfirma. pl [dostęp: 11 lutego 2011 r.].
 13. Świtalski W., Nauka, zasoby wiedzy, teoria innowacyjności a wzrost gospodarczy, "Ekonomista", 2004, Nr 1.
 14. Trzeciak D., Innowacje w marketingu. Jak rozkochać konsumentów i uczynić swoją markę trexy?, http://netsetter.pl [dostęp: 14 lipca 2009 r.].
 15. Witryna internetowa Regionalnego Systemu Wspierania Innowacji www.rswiolsztyn. pl
 16. Zawiślański M., Klient wodzony za nos, "Puls Biznesu" z 13 grudnia 2006 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu