BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosińska Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Przemiany w gospodarce światowej z perspektywy przedsiębiorstw : fazy rozwoju kapitalizmu i ich konsekwencje dla podmiotów gospodarczych
Changes in the World Economy - Enterprises' Point of View : Phases of Capitalism Development and Their Influence on Business Entities
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2007, t. 209, s. 331-342
Tytuł własny numeru
Unia Europejska w gospodarce światowej
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Kapitalizm, Gospodarka kapitalistyczna, Ład korporacyjny
Entrepreneurship, Capitalism, Capitalist economy, Corporate governance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest próba wykazania konieczności zmiany w systemach zarządzania przedsiębiorstwami w konsekwencji ewoluowania gospodarki światowej. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej części przedstawiono ewolucję systemu gospodarczego z fazy kapitalizmu przedsiębiorczego do etapu kapitalizmu menedżerskiego. W części drugiej zaprezentowano istotę współczesnego kapitalizmu inwestorskiego oraz zasady działania mechanizmów kontrolnych (w postaci nadzoru korporacyjnego). Ostatnia część opracowania omawia znaczenie działalności grup inwestorskich we współczesnej gospodarce dla strategii rozwoju przedsiębiorstw (w dobie kapitalizmu inwestorskiego). (fragment tekstu)

The changes which take place in world economy influence the organizational systems and strategies of global market payers. It seems that the most important participants of that process are international corporations. Their position is the consequence of the capitalism transformation and its evolution from the enterprise to management and later investors' form. The main aim of the paper is to prove the necessity of change in enterprises' management systems as a consequence of world economy evolution. The article comprises three parts. In the first one author presents economic system evolution from the phases of enterprise capitalism to its management form. In the second part of the paper the investment capitalism and rules of its controlling mechanisms (corporation supervision) is described. The last part of the article is dedicated to analyze the importance of investors' groups in enterprise development strategies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Głapiński A., Kapitalizm, demokracja i kryzys państwa podatków. Wokół teorii Josepha Aloisa Schumpetera, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004, s. 109-111.
 2. Sudot S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2006, s. 19-21.
 3. Lewandowski M., Rola rynku kontroli przedsiębiorstw w nadzorze właścicielskim, [w:] K.A. Lis, H. Sterniczek, Nadzór korporacyjny. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 205-206.
 4. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002, s. 242.
 5. Domańska E., Kapitalizm menedżerski, PWE, Warszawa 1986, s. 29-30.
 6. Gruszecki T., Przedsiębiorca w teorii ekonomii, CEDOR, Warszawa 1994, s. 38.
 7. Aluchna M., Przejrzystość jako element nadzoru korporacyjnego. Wyzwania dla spółek giełdowych cz. I, www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=12&id=214.
 8. Zalega K., Systemy corporate governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową, SGH -Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2003, s. 20-24.
 9. Tamowiсz P., Inwestorzy instytucjonalni, www.pfcg.org.pl/article/1186_Inwestorzy_ instytucjonalni, htm.
 10. Koładkiewiсz I., Globalizacja a nadzór korporacyjny, [w:] I. Koładkiewicz, W. Kozioł, Wyzwania globalizacji. Odpowiedzi przedsiębiorstw, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2004, s. 179-180.
 11. Jаki A., Rojek Т., Zarządzanie wartością a rozwój przedsiębiorstw globalnych, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, red. E. Urbańczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, s. 183-184.
 12. Suszyński C., Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw. Doświadczenia i perspektywy polskiej transformacji, PWE, Warszawa 2003, s. 277-280.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu