BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jurek Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Problemy podziału i klasyfikacji systemów kursowych krajów członkowskich MFW
Problems of Division and Classification of Exchange Rate Regimes of IMF Member Countries
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 106, s. 108-115, tab.
Tytuł własny numeru
Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : rynki finansowe
Słowa kluczowe
Kurs walutowy
Exchange rates
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW)
International Monetary Fund (IMF)
Abstrakt
Przeprowadzone w 2009 roku zmiany należy ocenić krytycznie. W wyniku położenia nacisku na tworzenie homogenicznych kategorii, zwiększono ich liczbę w porównaniu z poprzednią klasyfikacją. Wpłynęło to na spadek liczebności niektórych kategorii. Zgodnie z Raportem rocznym MFW z 2011 roku, według stanu w dniu 30 kwietnia tego roku jedynie w trzech krajach stosowano system kursu stałego okresowo korygowanego, a tylko w jednym - system kursu stałego w paśmie dopuszczalnych odchyleń. Wyodrębnianie takich kategorii budzi wątpliwości. Charakterystyczne jest też, że stosunkowo liczną grupę państw, bo aż 17, zaklasyfikowano jako kraje stosujące inny system kursu stałego7. Do tej rezydualnej kategorii zaliczono więc aż 9% systemów kursowych krajów członkowskich MFW. Wprowadzenie nowych kategorii i usunięcie części starych utrudnia porównanie klasyfikacji obowiązującej w latach 1999-2008 z klasyfikacją opracowaną w 2009 roku. Kategorie wyodrębnione w obu klasyfikacjach nie pokrywają się, nie można też jednoznacznie zaliczyć krajów uznanych w nowej klasyfikacji za państwa stosujące tzw. inne systemy kursu stałego do kategorii obowiązujących w starej klasyfikacji. Utrudnia to przeprowadzanie badań, zaburza bowiem ciągłość danych dotyczących systemów kursowych, stosowanych przez kraje członkowskie MFW. (fragment tekstu)

The article presents backgrounds and construction of the IMF classification of exchange rate regimes of member countries. It is shown herein that the new classification, introduced in 2009, has several weaknesses. New classification makes research difficult, as it destroys the continuity of data on exchange rate regimes of IMF member countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ghosh A.R., Gulde A.-M., Wolf H.C.: Exchange rate regimes. Choices and consequences. The MIT Press, Cambridge-London 2002.
  2. Ghosh A.R., Qureshi M.S., Tsangarides C.: Words vs. deeds: What really matters? "IMF Working Paper" 2011, No. 112.
  3. Habermeier K., Kokenyne A., Veyrune R., Anderson H.: Revised system for the classification of exchange rate arrangements. "IMF Working Paper" 2009, No. 211.
  4. IMF: Annual report 1999. Washington.
  5. IMF: Annual report 2009. Appendix II. Washington.
  6. IMF: Annual report 2011. Appendix II. Washington.
  7. Exchange rate arrangements and currency convertibility. Red. R.B. Johnson. Developments and Issues, World Economic and Financial Surveys, IMF, Washington 1999.
  8. Reinhart C.M., Rogoff K.S.: The modern history of exchange rate arrangements: A reinterpretation. "Quarterly Journal of Economics" 2004, Vol. 119, No. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu