BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buko Jacek (University of Szczecin, Poland), Czaplewski Roman (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
Determinants of Market Transformation from Monopoly to Competition in the Sectors of Infrastructure, Using the Example of the Postal Industry
Determinanty transformacji rynkowej w sektorach infrastruktury (od monopolu do konkurencji) na przykładzie poczty
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 4 (26), s. 9-19, bibliogr. 19 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Usługi pocztowe, Monopol
Postal services, Monopoly
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Poczta publiczna pełni ważne funkcje społeczne i gospodarcze. Jako dziedzina aktywności ludzkiej ma wielowiekowe, monopolistyczne doświadczenie dostarczania pocztowych usług powszechnych i kurierskich za pośrednictwem unikalnej sieci dystrybucyjnej. W ostatnich dwudziestu latach sektor pocztowy na świecie charakteryzują istotne zmiany transformacyjne. Tworzone są warunki do całkowitego znoszenia monopoli w obszarze rynku pocztowego. Rozwój technologii pocztowych i teleinformatycznych sprzyja tworzeniu konkurencyjnego rynku. Wielu operatorów pocztowych, którzy dotychczas byli usługodawcami państwowymi, przekształca się poprzez prywatyzację w ponadnarodowe korporacje. W zaprezentowanym tekście podjęto próbę odpowiedzi na dwa zasadnicze pytania: dlaczego powszechne usługi pocztowe nie były od początku oferowane na konkurencyjnym rynku, w przeciwieństwie do wielu innych produktów zaspokajających podstawowe potrzeby, dlaczego takie rozwiązanie jest dostępne dla świadczenia powszechnych usług pocztowych dopiero obecnie?(abstrakt oryginalny)

The public post office has important public and economic functions. Its history of universal service confirms that the post office is reliable and directed by public interests, with unique networks and offering successful delivery services. In the last twenty years the world's postal sector was characterized by a significant transformation which created the conditions for the abolition of monopolies in the postal market. Many postal operators who were previously a state service converted to transnational corporations through privatization. The development of postal and telecommunication technology has helped to create a competitive postal market. This paper puts forward an attempt to answer two basic questions:why can basic necessities, which are more important than the postal service, be sold in a competitive market, why was this solution for the postal service not available for a long time?(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartling H., Luzius F., Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 15 Auflage, Verlag Vahlen, München 2004.
 2. Behringer W., Thurn und Taxis. Die Geschichte ihrer Post und ihrer Unternehmen, Muenchen-Zuerich 1990.
 3. Bladh M., The political economy and the natural monopoly of the postal service: the Swedish case, "The Journal of Interdisciplinary Economics" 2001, vol. 12.
 4. Duell K., Sauer D., Schneller I., Altmann N., Oeffentliche Dienstleistungen und technischer Fortschritt, Forschungsberichte aus dem Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung, Band I. Aspekte Verlag, Muenchen 1976.
 5. Eichhorn P., Neue Organisationsmodelle auf dem Pruefstand - Leistungsanreize um jeden Preis?, [in:] Reformmodell Verwaltung, DBB Verlag GmbH. Bad Kissingen 1995.
 6. Hermann E., Die Deutsche Bundespost, Schriften zur Oeffentlichen Verwaltung und Oeffentlichen Wirtschaft, Bd, 99. Baden-Baden 1986.
 7. Jojarth M., Die Qualitaet der Versorgung auf dem offenen Postmarkt und die Gewaehrleistung einer Grundversorgung: Ein Konzept zur Reform des Postmarktes in der Schweiz, Difo-Druck GmbH, Bamberg, Dissertation der Universitaet St, Galen Nr, 2812, 2003.
 8. Knieps G., Dienstleistungspolitik der DBP und Ordnungspolitik, [in:] Die Deutsche Bundespost im Spannungsfeld der Wirtschaftspolitik, Decker's Verlag, G. Schenck, Heidelberg 1987.
 9. Main Developments in the Postal Sector (2008-2010) Final Report, Copenhagen Economics, Copenhagen 2010.
 10. Merewitz L., Costs and Returns to Scale in U.S. Post Offices, "Journal of the American Statistical Association" 1971, vol. 66.
 11. Mielcarek A., Poczta i telekomunikacja w prowincji pomorskiej na tle rozwoju łączności w Prusach i Niemczech w latach 1815-1914, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia, t. 509, Szczecin 2004.
 12. Mueller K., Die Postdienste aus der Sicht der Institutionenoekonomik. Europaeische Hochschulschriften, Peter Lang, Frankfurt am Main 1996.
 13. Mueller K., Die Postdienste aus der Sicht der Institutionenoekonomik, Peter Lang, Frankfurt am Main 1997.
 14. Plagemann J., Gemeinwirtschaftliche Auflagen der Deutschen Bundespost in Monopol- und Wettbewerbsbereichen, Wissenschaftliches Institut für Kommunikationsdienste, Disskusionsbeitraege zur Telekommunikationsforschung Nr, 35, Bad Honnef 1988.
 15. Pricing behaviour of postal operators Copenhagen Economics, Copenhagen 2012.
 16. Schmidtchen D., Gebuerenpolitik der DBP und Ordnungspolitik, [in:] Die Deutsche Bundspost im Spannungsfeld der Wirtschaftspolitik, R. v. Decker's Verlag, G. Schenk, Heidelberg 1987.
 17. Stumpf U., Is there a place for reserved services?, [in:] Mail and Express Services: Meeting European User Needs, IBC Technical Services Ltd in association with Mail and Express Services Users' Association (MESUA), Amsterdam 1990.
 18. The Evolution of the European Postal Market since 1997, ITA Consulting & WIK Consult, Study For the European Commission, August 2009.
 19. Varian J.R., Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu