BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziuba Dariusz T. (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Crowdsourcing internetowy i jego ekonomiczno-społeczne implikacje. Segment rynku odpłatnego crowdsourcingu
Internet Crowdsourcing and Its Socio-Economic Implications. Paid Crowdsourcing Market Segment
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 4 (26), s. 64-80, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Biznes elektroniczny, Strategia informacyjna, Crowdsourcing
e-business, Information strategy, Crowdsourcing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem rozważań tej pracy jest ocena segmentu rynku elektronicznego - płatnego crowdsourcingu internetowego. W tym celu zaprezentowano: istotę crowdsourcingu, wybrane sposoby jego definiowania i traktowania go jako strategii e-biznesowej, modelu biznesowego przedsiębiorstw "wieku informacji", różnorodne motywy uczestnictwa w takich przedsięwzięciach, implikacje, tj. zbiór generowanych korzyści ekonomiczno-społecznych oraz licznych ograniczeń (typów ryzyka) z tym związanych. Szczególną uwagę poświęcono wydzieleniu (z ram rynku elektronicznego) i oszacowaniu, a także analizie segmentu rynku płatnego crowdsourcingu.(abstrakt oryginalny)

The article presents the concept of Internet crowdsourcing and its socio-economic implications. We present: crowdsourcing definitions and forms (models), possible applications as business model, and e-business strategy in the Information Age, different motivation methods, socio-economic benefits and limitations (risks) related to its development, especially for entrepreneurs and for workers "on-demand". Special attention has been paid to crowdsourcing market (as a segment of electronic market), which share is estimated and analyzed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Benabau R., Tirole J., Intrinsic and extrinsic motivation, "Review of Economic Studies" 2003, no. 70.
 2. Biggar J., Crowdsourcing For The Environment: The Case Of Brighter Planet, "PLATFORM: Journal of Media and Communication" 2010, 2(2).
 3. Bonar S., The Freelance Marketplace Review. Quarter 3, 2010. July 1st - September 30th, WhichLance.com, 22nd November 2010a.
 4. Bonar S., The Freelance Marketplace Review. Quarter 1, 2010. January 1st - March 31th, WhichLance.com, 18th June 2010b.
 5. Bons E., Daams M., Neijnens E., Ottenheym D., Segeren M., Sommen G. van der, Open Innovations: the Benefits of Crowdsourcing, Working Paper, Tilburg University, Tilburg 2010, hhtp://www.emilebons.nl/.../.
 6. Brabham D., Crowdsourcing as a model for problem solving: An introduction and cases, "Convergence" 2008, 14(1).
 7. Crowdsourcing, The Industry Webside, http://www.crowdsourcing.org.
 8. Doan A., Ramakrishnan R., Halevy A.Y., Crowdsourcing Systems on the World-Wide Web, "Communications of the ACM", 2011, vol. 54, no. 4.
 9. Dubach Spiegler E., Muhdi L., Stőcklin D., Michahelles F., Crowdsourcing for "Kiosk of the Future" - A Retail Store Case Study, Proceedings of the 17th Americas Conference on Information Systems, Detroit, Michigan, 4-7 August 2011.
 10. Dujuan C., The key of wisdom is out there, http://www.witmart.com, 2011.
 11. Dziuba D.T., Crowdsourcing a migracja rynków pracy do cyberprzestrzeni, [w:] Wirtualizacja: problemy, wyzwania, skutki, red. L.W. Zacher, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012.
 12. Dziuba D.T., Crowdsourcing w strategii przedsiębiorstw usieciowionej gospodarki informacyjnej, [w:] Informatyka w przyszłości. Miejsce i rola serwisów internetowych w rozwoju społeczeństwa informacyjnego, red. J. Kisielnicki, W. Chmielarz, O. Szumski, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.
 13. Ebner W., Leimeister J.M., et al., Community engineering for innovation: the ideas competition as a method to nurture a virtual community for innovation, "R&D Management" 2009, no. 39.
 14. Fichter K., Innovation communities; the role of networks in Open Innovation, "R&D Management" 2009, no. 39.
 15. Frei B., Paid Crowdsourcing. Current State & Progress toward Mainstream Business Use, Smartsheet.com Report, Smartsheet.com, 9 September 2009.
 16. Howe J., Crowdsourcing: A Definition, http://crowdsourcing.typepad.com, 2006b.
 17. Howe J., Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd is Driving the Future of Business, Crown Business, New York 2008.
 18. Howe J., The Rise of Crowdsourcing, "Wired Magazine" 2006a, iss. 14th June, www.wired.com.
 19. Kaufmann N., Schulze T., Veit D., More than fun and money. Worker Motivation in Crowdsourcing - a Study on Mechanical Turk, Proceedings of the 17th Americas Conference on Information Systems, Detroit, Michigan, 4-7 August 2011.
 20. Kleemann F., Voss G.G., Un(der)paid innovators: The commercial utilization of consumer work through crowdsourcing, "Science, Technology & Innovation Studies" 2008, vol. 4, no. 1.
 21. Kolakowski N., Amazon.com pushes benefits of crowdsourcing, "eWeek Europe",12 November 2009, http://www.eweekeurope.co.uk/news/.
 22. Latimer D., Rose K., Sipher J., Woo M., Crowdsourcing the IT help desk: A cloud approach to mass intelligence, "EDUCAUSE Center for Applied Research, Research Bulletin" 2009, iss. 8 (21 April).
 23. Lehdonvirta V., Ernkvist M., Converting the Virtual Economy into Development Potential. Knowledge Map of the Virtual Economy, infoDev/World Bank, Washington DC, April 2011.
 24. Mechanical Turk: The Demographics, www.behindpthe-enemy-lines.com, 19.03.2008.
 25. Moumenine M., What Is Crowdsourcing, increases.com, 22 January 2012.
 26. Reichwald R., Piller F., Interaktive Wertschőpfung. Open Innovation, Invidualisierung und neue Formen der Arbeitsteilung, Gabler, Wiesbaden 2006.
 27. Surowiecki J., The Wisdom of Crowds: Why the Many Are Smarter Than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies and Nations, Little, Brown 2004.
 28. Terranova T., Network Culture: Politics for the Information Age, Ann Arbor, M.I.: Pluto Press 2004.
 29. Trading Volume of Chinese Witkey Websites, www.chinatechnews.com.com/, 4.01.2011.
 30. Yang J., Adamic L.A., Ackerman M.S., Crowdsourcing and Knowledge Sharing: Strategic User Behavior on Taskcn, Proceedings of the EC`2008 Conference, Chicago 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu