BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mach-Król Maria (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
Prospects of Using Temporal Logics for Knowledge Management
Perspektywy wykorzystania logik temporalnych w zarządzaniu wiedzą
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 4 (26), s. 81-88, rys., bibliogr. 15 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Systemy informatyczne
Knowledge management, Computer system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy możliwości wykorzystania logik temporalnych w zarządzaniu wiedzą. Zaprezentowano w nim ideę zarządzania wiedzą i najbardziej typowe rozwiązania informatyczne w tym obszarze. Wskazano i podkreślono temporalny aspekt zarządzania wiedzą. Artykuł przedstawia możliwe zalety poszerzenia reprezentacji wiedzy w procesie zarządzania nią o formalizmy temporalne.(abstrakt oryginalny)

The paper concerns the possibility of using temporal logics for knowledge management. The idea of knowledge management is presented, along with the most typical computer solutions for this area. The temporal aspect of knowledge management is pointed out. Bearing in mind this temporal aspect, the paper presents the possible advantages of extending knowledge representation for knowledge management with temporal formalisms.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen J.F., Maintaining knowledge about temporal intervals, "Communications of the ACM", vol. 26, no. 11, November 1983.
 2. Benthem van, J., Temporal logic, [in:] Handbook of Logic in Artificial Intelligence and Logic Programming, eds. D.M. Gabbay, C.J. Hogger, J.A. Robinson, vol. 4, Epistemic and Temporal Reasoning, Clarendon Press, Oxford 1995.
 3. Bielecki W., Wirtualizacja nauczania, [in:] B. Wawrzyniak, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Warszawa 2003.
 4. Grudzewski W., Hejduk I., Zarządzanie wiedzą w organizacjach, "E-mentor" 2005, nr 8.
 5. Halpern J.Y., Reasoning about knowledge: A survey, [in:] Handbook of Logic in Artificial Intelligence and Logic Programming, eds. D.M. Gabbay, C.J. Hogger, J.A. Robinson, vol. 4, Epistemic and Temporal Reasoning, Clarendon Press, Oxford 1995.
 6. Jakubczyc J., Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1996.
 7. Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, Warszawa 2006.
 8. Kania K., Temporalne bazy danych w systemach informatycznych zarządzania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004.
 9. Koenig M., Srikantaiah T., Knowledge Management. Lessons Learned. What Works and What Doesn't, New Jersey 2004.
 10. Kowalski R., Sergot M., A logic-based calculus of events, [in:] Foundations of Knowledge Base Management: Contributions from Logic, Databases, and Artificial Intelligence, eds. J.W. Schmidt, C. Thanos, Springer, Berlin, Heidelberg 1989.
 11. Mach M.A., Temporalna analiza otoczenia przedsiębiorstwa. Techniki i narzędzia inteligentne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 12. Mylopoulos J., Borgida A., Jarke M., Koubarakis M., Telos: Representing knowledge about information systems, "ACM Transactions on Information Systems", vol. 8, no. 4, October 1990.
 13. Riempp G., Integrierte Wissensmanagement-Systeme, Berlin-Heidelberg 2004.
 14. Vila L., A survey on temporal reasoning in artificial intelligence, "AI Communications" 1994, 7(1).
 15. Wykowska G., Techniki informacyjne w zarządzaniu wiedzą, MSc Dissertation, SGH, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu