BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziemba Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Obłąk Iwona (Bytomska Spółka Informatyczna COIG-4 Sp. z o.o.)
Tytuł
Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem notacji BPMN - studium przypadku
Modeling Business Processes with BPMN - a Case Study
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 4 (26), s. 140-157, rys., tab., bibliogr. 39 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Modelowanie procesów biznesowych, Procesy biznesowe
Business Process Modeling, Business processes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie uniwersalnego modelu procesów biznesowych sklepu internetowego. W części poznawczej artykułu scharakteryzowano procesy biznesowe i koncepcję zarządzania procesami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na modelowanie procesów. Zaprezentowano także istotę modelowania procesów z wykorzystaniem notacji BPMN. W części empirycznej artykułu przedstawiono opracowany uniwersalny model procesów biznesowych dla sklepów internetowych. Uzyskane wyniki badań stanowią element kompleksowej analizy procesów biznesowych handlu elektronicznego.(abstrakt oryginalny)

This paper addresses issues related to the modelling of business processes. Firstly, we describe business processes and process management concepts, especially process modelling. Secondly, the essence of process modelling using BPMN notation is presented. Thirdly, in the empirical part of the paper, we propound an universal model of business processes for online shops. The paper concludes with a discussion of research findings and future works.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza i modelowanie systemów informacyjnych, red. A. Nowicki, I. Chomiak-Orsa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011.
 2. Business Process Modeling Notation (BPMN) specification, Final Adopted Specification, Technical report, Object Management Group (OMG), February 2006.
 3. Chinosi M.,Trombetta A., BPMN: An introduction to the standard, "Computer Standards & Interfaces" 2011, no. 34.
 4. Davenport T.H., Process innovation-reengineering work through information technology, Harvard Business School Press, Boston 1996.
 5. Dijkman R.M., Dumas M., Ouyang Ch., Semantics and analysis of business process models in BPMN, "Science Direct" 2008, no. 50.
 6. Drajewicz S., Zrozumieć BPMN. Modelowanie procesów biznesowych, Helion, Gliwice 2012.
 7. Fernandez F.H., Palacios-Gonzalez E., Garcia-Diaz V., Pelayo G-Bustelo C., Martinez O.S., Lovelle J.M.C., SBPMN - An easier business process modeling notation for business users, "Computer Standards & Interfaces" 2010, no. 32.
 8. Gartner, Hype cycle for business process management, Gartner Research, 2011.
 9. Grajewski P., Koncepcja struktury organizacji procesowej, TNOiK, Toruń 2003.
 10. Gruchman G., Rysować czy modelować, "ComputerWorld" 1998, nr 43.
 11. Hammer M., Champy J., Reengineering the corporation. A manifesto for business revolution, Harper Business, New York 1993.
 12. Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa 1996.
 13. Harrington H., Business process improvement: The breakthrough strategy for total quality, productivity, and competitiveness, McGraw Hill 1991.
 14. Ishikawa K., What is total quality control? The Japanese way, Prentice Hall 1985.
 15. Jeston J., Nelis J., Business process management, practical guidelines to successful implementation 2nd Edition, Elsevier, 2008.
 16. Kalpic B., Bernus P., Business process modeling in industry - the powerful tool in the enterprise management, "Computers in Industry" 2002, no. 47.
 17. Kliciński S., Problemy implementacji podejścia procesowego opartego na normie ISO 9001:2000, [w:] Podejście procesowe w organizacjach, red. S. Nowosielski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 52, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 18. Lam V.S.W., Equivalences of BPMN processes, "Original Research Paper" 2009, no. 3.
 19. Lichtarski J., O relacji pomiędzy podejściem funkcjonalnym i procesowym w zarządzaniu, [w:] Podejście procesowe w zarządzaniu, red. M. Romanowska, M. Trocki, SGH, Warszawa 2004.
 20. Lindsay A., Downs D., Lunn K., Business processes - attempts to find a definition, "Information and Software Technology" 2003, no. 45.
 21. Lisiecka K. (red.), Menedżer jakości. Podejście procesowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010.
 22. McCormack K.P., The development of a measure of business process orientation, http://www.prosci.com/mccormack.htm [dostęp: 13.02.2012].
 23. Nowosielski S., Modelowanie procesów gospodarczych w literaturze i praktyce, [w:] Podejście procesowe w organizacjach, red. S. Nowosielski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 52, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 24. Paton A.R., McCalman J., Change Management: A Guide to effective implementation, Third edition, Sage Publications Ltd, 2008.
 25. Perechuda K., Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości - koncepcje, modele, metody, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 26. Podręcznik BPMN 2.0, http://www.bpmn.org/ [dostęp: 05.01.2012].
 27. Sander R.N., An empirical study of the impact of e-business technologies on organizational collaboration and performance, "Journal of Operations Management" 2007, no. 25.
 28. Silver B., BPMN method and style, 2nd Edition, Cody-Cassidy Press, 2011.
 29. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 1954.
 30. Smith H., Finger P., Business process management: The third wave, Tampa: Meghan-Kiffer Press 2003.
 31. Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Poltext, Warszawa 2010.
 32. Vergidis K., Turner C.J., Tiwari A., Business process perspectives: Theoretical development vs. real- -world practice, "Production Economist" 2008, no. 114.
 33. Weske M., Business process management: concepts, languages, architectures, Springer 2007.
 34. Wong P.Y.H., Gibbons J., Formalisation and applications of BPMN, "Science of Computer Programming" 2011, no. 76.
 35. Zygała R., Podejście procesowe w systemach informatycznych przedsiębiorstw, [w:] Podejście procesowe w organizacjach, red. S. Nowosielski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 52, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 36. http://www.bpmi.org/.
 37. http://www.gartner.com/technology/it-glossary/.
 38. http://www.omg.org/.
 39. http://www.wfmc.org.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu