BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kogut-Jaworska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Pomoc publiczna dla sektora finansowego w Unii Europejskiej udzielana w warunkach kryzysu
Crisis-related State Support for the Financial Sector in the European Union
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 4, s. 387-396, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Pomoc publiczna, Sektor finansowy, Kryzys finansowy
Public aid, Financial sector, Financial crisis
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule, przedstawiono istotę i znaczenie pomocy publicznej w polityce antykryzysowej Unii Europejskiej, dokonano przeglądu i prezentacji ram regulacyjnych dotyczących wdrażania tymczasowych kryzysowych instrumentów wsparcia dla sektora finansowego oraz analizy skutków finansowych ich wprowadzenia. (fragment tekstu)

Public aid for financial sector is an active form of state's influence on economy. State agencies, applying instruments hope to stimulate positive economic processes and stop negative ones. The main goal of this article is to analyse the structure and directions of the state aid granted to banks through instruments of recapitalization measures, guarantees, asset relief interventions, liquidity measures other than guarantees in the years 2008-2011. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Communication from the Commission - The application of state aid rules to measures taken in relation to financial institution in the context of the current global financial crisis, "Official Journal of the European Union" 2008.
  2. Dokapitalizowanie instytucji finansowych w związku z obecnym kryzysem finansowym: ograniczenie pomocy do niezbędnego minimum oraz mechanizmy zabezpieczające przed nadmiernym zakłóceniem konkurencji, Dz. U. C 10 z 15 stycznia 2009.
  3. European Commission - Press release State aid: Commission extends crisis rules for banks.
  4. Kierunki udzielania pomocy publicznej w latach 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa lipiec 2007.
  5. Komunikat Komisji w sprawie stosowania od dnia 1 stycznia 2012 r. reguł pomocy państwa w odniesieniu do środków wsparcia na rzecz banków w kontekście kryzysu finansowego, Dz. U. C 356 z 6 grudnia 2011.
  6. Komunikat w sprawie postępowania z aktywami o obniżonej wartości we wspólnotowym sektorze bankowym, Dz. U. C 72 z 26 marca 2009.
  7. Komunikat w sprawie przywrócenia rentowności i oceny środków restrukturyzacyjnych stosowanych w sektorze finansowym w dobie kryzysu zgodnie z regułami pomocy państwa, Dz. U. C 195 z 19 sierpnia 2009.
  8. Sprawozdanie Komisji. Sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji za 2010 r., SEK (2011) 60. wersja ostateczna, Bruksela, 10 czerwca 2011. KOM (2011) 328.
  9. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. U. C 270 z 25 października 2008.
  10. Zastosowanie zasad pomocy państwa do środków podjętych w odniesieniu do instytucji finansowych w kontekście obecnego, globalnego kryzysu finansowego, Dz. U. C 270 z 25 października 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu