BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żołądek Łukasz (Biuro Analiz Sejmowych)
Tytuł
Polska polityka repatriacyjna : rozwiązania prawne, ich krytyka i nowe propozycje
Repatriation Policy in Poland - its Legal Framework, Assessment and Proposals for Revision
Źródło
Studia BAS, 2013, nr 2 (34), s. 193-210, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Repatriacja, Polityka społeczna
Repatriation, Social policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie rozwiązań prawnych regulujących polską politykę repatriacyjną. Po wstępnych uwagach terminologicznych, przedstawione zostaną podstawy prawne, na mocy których odbywała się repatriacja w Polsce Ludowej. Następnie przedstawiony będzie wypracowany w III Rzeczpospolitej porządek prawny regulujący repatriację i sytuację repatriantów, przede wszystkim rozwiązania przewidziane w ustawie o repatriacji. Ocena obowiązującej ustawy w powszechnej opinii ekspertów jest negatywna, dlatego też kolejna część artykułu przedstawia najczęściej formułowane zarzuty wobec przyjętych rozwiązań, a także zgłoszone próby zmiany polskiego systemu repatriacji. Artykuł dotyczy tylko wybranych, istotnych zagadnień związanych z polityką repatriacyjną państwa polskiego.(fragment tekstu)

The aim of the article is to introduce the legal framework of Polish repatriation policy and evaluate the national repatriation program. The first section of the paper reviews Polish repatriation law, with main focus on the Repatriation Act. Next, the author presents the outcomes of the repatriation program (mainly the issues related to social adaptation and financial assistance), its main obstacles and drawbacks. In the final section the proposals for revision of repatriation policy (legislative initiatives and experts' proposals) are discussed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. H. Grzymała-Moszczyńska, A. Grzymała-Kazłowska, Repatrianci z Kazachstanu - charakterystyka i główne problemy adaptacyjne, 2011, http://www.kbnm.pan.pl/ images/stories/Opracowanie_KBnM_PAN_Repatrianci_z_Kazachstanu.pdf.
 2. P. Hut, Karta Polaka - zmiana w traktowaniu Polaków na Wschodzie, "Biuletyn Migracyjny" 2007, nr 13.
 3. P. Hut, Warunki życia i proces adaptacji repatriantów w Polsce w latach 1992-2000, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2002.
 4. P. Hut, Współczesne przesiedlenia do Polski - uwarunkowania prawne i proponowane zmiany dotyczące repatriacji, "Polityka Społeczna" 2011, nr 4.
 5. M. Kurenda, Polityka repatriacyjna Polski. Zarys rozwiązań instytucjonalno-prawnych w latach 1918-1998, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu 1999, nr 188, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_99/e-188.pdf.
 6. S. Łodziński, Repatriacja osób narodowości lub pochodzenia polskiego w latach 1989-1997. Problemy prawne i instytucjonalne, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu 1997, nr 586, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty/i-586.htm.
 7. Polska i Niemcy wobec rodaków na Wschodzie, J. Elrick, J. Frelak, P. Hut (red.), ISP, Warszawa 2006.
 8. B. Rysz-Kowalczyk, Wprowadzenie [w:] P. Hut, Warunki życia i proces adaptacji repatriantów w Polsce w latach 1992-2000, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2002.
 9. K. Stankiewicz, Repatriacja ze Wschodu - stan obecny i perspektywy, "INFOS. Zagadnienia społeczno-gospodarcze" 2011, nr 1(93).
 10. E. Wojnarska-Krajewska, Karta Polaka - pierwsze podsumowania, "INFOS. Zagadnienia społeczno-gospodarcze" 2008, nr 15 (39).
 11. R. Wyszyński, Nigdy u siebie. Problemy teoretyczne " socjologii powrotu" na przykładzie polskich "(re)emigrantów" z Kazachstanu w Rosji, w Niemczech i w Polsce [w:] 20 lat rzeczywistości poradzieckiej. Spojrzenie socjologiczne, M. Głowacka- -Grajper, R. Wyszyński (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.
 12. E. Zarosa, Ustawa o repatriacji z komentarzem, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz 2003.
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowego trybu składania przez niektórych cudzoziemców wniosków o uznanie za obywateli polskich, wzoru wniosku oraz dokumentów, które powinny być dołączone do tego wniosku, Dz.U. nr 52 poz. 322.
 14. Ustawa z 8 stycznia 1951 r. o obywatelstwie polskim, Dz.U. nr 4 poz. 25.
 15. Ustawa z 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim, Dz.U. nr 10 poz. 49.
 16. Ustawa z 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach, Dz.U. nr 114 poz. 739.
 17. Ustawa z 9 listopada 2000 r. o repatriacji, Dz.U. nr 106 poz. 1118.
 18. Ustawa z 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, Dz.U. nr 180, poz. 1280.
 19. http://www.msw.gov.pl/portal/pl/96/Repatriacj a.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu