BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobczyk Genowefa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Wpływ dekoniunktury gospodarczej na konsumpcję gospodarstw domowych w regionie lubelskim : w świetle badań ankietowych
Impact of Economic Downturn on Consumption of Households in the Lublin Region
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2013, vol. 47, nr 1, s. 179-188, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Konsumpcja gospodarstw domowych, Kryzys gospodarczy, Materialne warunki życia ludności, Wyniki badań
Consumption in household, Economic crisis, Population's materials living conditions, Research results
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
W artykule ukazano wpływ kryzysu gospodarczego (od 2008 r.) na konsumpcję gospodarstw domowych. Przedstawiono ocenę sytuacji materialnej gospodarstw domowych w województwie lubelskim oraz warunki ich adaptacji w czasie kryzysu.

The focus of the author's article is the impact of the crisis in the economy (since 2008) for household consumption. This paper presents an assessment of material situation of households surveyed in Lublin province and their adaptation to the conditions of crisis. The author drew attention to the relationship between changes in consumer buying behavior and the characteristics of the households. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bywalec C., Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 2. Bywalec C., Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 3. Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2010-2013, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2012.
 4. Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, red. E. Kieżel, PWE, Warszawa 2010.
 5. Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, red. M. Janoś-Kresło, B. Mróz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.
 6. Kramer J., Zachowania podmiotów rynkowych, PWE, Warszawa 1999.
 7. Kusińska A., Tendencje i zróżnicowania zachowań konsumentów na rynku, "Handel Wewnętrzny" 2012, wrzesień-październik.
 8. Pohorille M., Mechanizmy i kierunki zmian w konsumpcji społeczeństwa polskiego, [w:] Systemy wartości a wzory konsumpcji społeczeństwa polskiego, red. J. Lewandowski, J.J. Wiatr, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1980.
 9. Rudnicki L., Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000.
 10. Rynek i konsumpcja w transformowanej gospodarce, red. F. Misiąg, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa 2000.
 11. Zachowania konsumentów - determinanty, racjonalność, red. E. Kieżel, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2003.
 12. Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego, red. E. Kieżel, S. Smyczek, Placet, Warszawa 2011.
 13. Zalega T., Konsumpcja. Determinanty, teorie, modele, PWE, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu