BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzak Jacek (Biuro Analiz Sejmowych)
Tytuł
Zaopatrzenie w gaz ziemny : Europa, Polska - problemy dywersyfikacji
Diversification of Gas Supplies in Poland and Europe
Źródło
Studia BAS, 2010, nr 1 (21), s. 137-174, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Gaz ziemny, Przemysł gazowniczy, Produkcja gazu, Handel gazem
Natural gas, Gas industry, Gas production, Gas trade
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pierwszej części artykułu przedstawiony został europejski rynek gazu: zasoby surowca, wydobycie i konsumpcja oraz uwarunkowania importu. Szczególną uwagę zwrócono na problematykę bezpieczeństwa i dywersyfikacji dostaw - istniejące i planowane inwestycje w dziedzinie tranzytu gazu do Europy oraz rolę morskich dostaw gazu skroplonego (LGN). Druga część poświęcona została specyfice zaopatrzenia polskiego rynku w gaz ziemny. Obok podstawowych parametrów rynku (produkcja, konsumpcja, import i jego struktura) omówiono także rolę gazu ziemnego w krajowej strategii energetycznej. Zasadniczy fragment "polskiej" części artykułu stanowi analiza wariantów zwiększenia dostaw oraz dywersyfikacji importu gazu do Polski, w tym możliwości pozyskiwania dodatkowych ilości gazu ze źródeł własnych. Synteza treści artykułu oraz wnioski na temat realnych możliwości zwiększenia bezpieczeństwa polskiego rynku gazowego, a także szans na dywersyfikację importu zamykają opracowanie. (fragment tekstu)

This paper focuses on the European market for natural gas. It begins with reviewing the current estimates of proved reserves of gas. In the next section the European market is evaluated in terms of production, consumption, diversification. The factors affecting the gas imports are also discussed. The final section addresses the aforementioned issues from a Polish perspective. The article concludes with an overview of various options for diversification of gas supply sources in Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BP Statistical Review of World Energy, June 2009.
 2. BP Statistical Review of World Energy, June 2008.
 3. K. Badyda, Możliwości zagospodarowania gazu kopalnianego w Polsce dla celów energetycznych, "Energetyka" 2008, nr 6.
 4. Sprawozdanie z działalności Prezesa URE 2008, "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki" 2009, nr 3.
 5. K. Granoszewski, M. Grabias, Potencjał rozwoju instalacji biogazowych w Polsce, www.ieo.pl.
 6. Dywersyfikacja dostaw gazu do Polski", Wiadomości/Porty morskie - wydanie z dn. 9 lutego 2006 r., www.PortalMorski.pl.
 7. "Kontrakt na gaz z Kataru podpisany", Wiadomości gospodarcze z dn. 29 czerwca 2009 r., www.wyborcza.biz.
 8. W. Łukaszek, C. Kondratowicz, Rolnictwo wielką szansą polskiej energetyki i gazownictwa - transformacja likwidowanych sektorów przemysłu cukrowniczego do agroenergetyki i agrogazownictwa, Aktualności z dn. 18 listopada 2008 r., www.klaster3x20.pl.
 9. W ciągu najbliższych pięciu lat jesteśmy skazani na rosyjski gaz" Serwis Finansowy - Wiadomości gospodarcze z dn. 13 stycznia 2009 r., www.money.pl.
 10. P. Wolejko, Rozgrywka o Nabucco, http://www.redakcja.pl/Tekst/W-Uni i/531149,Rozgrywka-o-nabucco.html.
 11. Umowa PLNG a SNC Lavalin Ltd. Services na projekt terminalu podpisana, komunikat PGNiG z dn. 15 stycznia 2008 r., www.pgnig.pl.
 12. "Gas and Oil Pipelines In Europe", Directoriate-General for Internal Policies, European Parliament, September 2009.
 13. "Polityka energetyczna Polski do 2030 roku", Ministerstwo Gospodarki, 2009.
 14. "Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku", załącznik 2 do projektu "Polityka energetyczna Polski do 2030 roku", Ministerstwo Gospodarki, 2009.
 15. "Program działań wykonawczych na lata 2009-2012", załącznik 3 do projektu "Polityka energetyczna Polski do 2030 roku", Ministerstwo Gospodarki, 2009.
 16. "Sprawozdanie z wyników nadzoru nad bezpieczeństwem zaopatrzenia w gaz ziemny za okres 01.04.2007 - 31.12.2008", załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki z 7 maja 2009 r. (M.P. z 2009 r. nr 31, poz. 448).
 17. http://epp.eurostat.ec.europa.eu
 18. http://en.wikipedia.org/wiki
 19. http://pl.wikipedia.org/wiki
 20. www.south-stream.info
 21. www.nord-stream.com
 22. www.pgnig.pl
 23. www.rynekgazu.pl
 24. www.polskielng.pl
 25. www.cire.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu