BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbaniak Bogusława Elżbieta (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rozwój społeczeństwa wiedzy : szanse dla Polski
Development Towards a Knowledge Society : Opportunities for Poland
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2007, t. 210, s. 7-19, tab.
Tytuł własny numeru
Edukacja a rozwój społeczeństwa wiedzy
Słowa kluczowe
Wiedza, Społeczeństwo oparte na wiedzy, Zasoby wiedzy, Edukacja
Knowledge, Knowledge-based society, Knowledge resources, Education
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest przybliżenie samej idei pomiaru stanu zaawansowania budowy społeczeństwa wiedzy przy wykorzystaniu wskaźników IKS i porównanie uzyskanych informacji z tymi, których dostarczają wskaźniki HDI. Opracowanie ukazuje również miejsce Polski wśród innych krajów i w oparciu o wybrane miary szczegółowe określa poziom rozwoju polskiego społeczeństwa w kierunku społeczeństwa wiedzy. (fragment tekstu)

A knowledge society is something more than merely the availability of skills allowing to use, create, and apply electronic devices in economic processes. At its core, the concept resembles the degree of development of social well-being that at the present level of productive resources can only be achieved through the utilization of mass production and large-scale application of knowledge in order to improve the quality and security of life. The paper aims to describe the idea of measuring progress in building a knowledge society using indicators such as the Index of Knowledge Societies (IKS) and then setting the obtained information against data provided by the Human Development Index (HDI). Rankings of countries resulting from the above measures were analysed and the level of knowledge society development in Poland shown; the examination of specific measures allowed to identify, where Poland's achievements differ from those characteristic of countries leading in both types of rankings. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Szarfenberg R., Human Development Index (HDI), "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje" 2004, nr 4, s. 223-231.
  2. Human Development Report 2004. Cultural liberty in today's diverse world UNDP 2004-Understanding Knowledge Societies. In twenty questions and answers with the Index of Knowledge Societies, Department of Economic and Social Affairs, UN New York 2005.
  3. Human Development Report 2004. Cultural liberty in today's diverse world UNDP 2004, s. 180-192.
  4. Ellis С., Gale S., A Seat at the Table, "Training" 2001, nr 3, s. 90-96, (cyt. za: G. Dessler, Human Resource Management, Pearson Prentice Hall, New Jersey 2005, s. 270).
  5. Job Applicants Lack Basic Skills, "Manufacturing News" 2000, May 26, vol. 7 i 10, s. 12 (cyt. za G. Dessler, Human Resource Management, Pearson Prentice Hall, New Jersey 2005, s. 279).
  6. Вayntonn D., America's $60 Billion Problem, "Training" 2001, nr 5, s. 51 (cyt. za G. Dessler, Human Resource Management, Pearson Prentice Hall, New Jersey 2005, s. 279).
  7. Understanding Knowledge Societies. In twenty questions and answers with the Index of Knowledge Societies, Department of Economic and Social Affairs, UN New York 2005, s.141.
  8. Understanding Knowledge Societies. In twenty questions and answers with the Index of Knowledge Societies, Department of Economic and Social Affairs, UN New York 2005, s.151.
  9. Piesiak A., Świeboda P., Po prostu to zróbmy! Unia Europejska i wyzwanie innowacyjności: rekomendacje dla nowych państw członkowskich. Raport demosEuropa - centrum Strategii Europejskiej, Warszawa 2006, s. 32-33.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu