BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Włudyka Stefan (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Piojda Katarzyna (Bydgoska Szkoła Wyższa)
Tytuł
Istota, cele i elementy zarządzania zasobami ludzkimi
Human Resources Management
Źródło
Systemy Logistyczne Wojsk, 2009, z. 35, s. 27-33, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Planowanie zasobów ludzkich, Efektywność zarządzania
Human Resources Management (HRM), Human resources planning, Management effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Posiadanie tylko umiejętności technicznych w dzisiejszych czasach to za mało. Zarządzanie zasobami ludzkimi jest niemal sztuką. Trzeba umieć motywować podwładnych do wydajnej pracy i zadbać o taką atmosferę, żeby pracowało im się lepiej. Korzyści będą obustronne. Menedżer będzie mógł pochwalić się lepszymi wynikami pracy swojej załogi, jeśli zapamięta, że zasoby ludzkie to najważniejszy czynnik wytwórczy decydujący o sukcesie firmy. Pracownicy poczują się docenieni. Od sposobu zarządzania kadrami zależy efektywność przedsiębiorstwa. Według nowej teorii zarządzania relacje między przełożonym a podwładnym powinny być partnerskie. Obie strony muszą traktować się z szacunkiem i być odpowiedzialne za to, co robią. Nie tylko kadra zarządzająca, ale także podwładni powinni brać udział w podejmowaniu decyzji. Ludzie są nieprzewidywalni i różnią się od siebie. Zadaniem menedżera jest poznanie pracowników oraz ich potrzeb i takie kierowanie nimi, aby działali najskuteczniej. To dlatego potrzebne jest zarządzanie zasobami ludzkimi, aby te różnice wyeliminować lub zmniejszyć. (abstrakt oryginalny)

Human resources are one of the major generative factors, beside capital, solid and organization. The manager is responsible for planning human resources in the company, candidates recruitment and selection, regular worker's estimation and payment. The new relation employee - employer should be like a partnership. Good management means to satisfy both: worker whose job is interesting and company for which the worker realizes the aims. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Pąsik M., Rola kosztów pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi, w: Zarządzanie wartością organizacji, red. Orechwa-Maliszewska E. i Paszkowski J., Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2007.
  2. Sobczyk G., (red.), Ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw, wyd. Difin, Warszawa 2004.
  3. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004, s. 181.
  4. Stabryła A., Podstawy zarządzania firmą, Oficyna Wydawnicza Antykwa, Kluczbork 1997.
  5. Steinmann H., Schreyoegg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.
  6. Bagieńska A., Zarządzanie wartością zasobów ludzkich organizacji przez system wynagrodzeń, w: Zarządzanie wartością organizacji, red. Orechwa-Maliszewska E. i Paszkowski J., Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2007.
  7. Borkowska S., Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
  8. Buhler P., Zarządzanie, wyd. Alpha One Press, Gliwice 2002.
  9. Szałkowski A., (red.), Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji, wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-5430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu