BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ćwiek Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Przedsiębiorczość akademicka : koncepcje funkcjonowania i regionalny system wsparcia firm typu spin-off i spin-out w Małopolsce
Academic Entrepreneurship : Operational Concepts and Regional Support System for Spin-offs and Spin-outs in Lesser Poland County
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2012, R. 10, nr 1, cz. 2, s. 413-423, bibliogr. 22 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość akademicka, Przedsiębiorczość, Wspieranie przedsiębiorczości, Bariery rozwojowe, Spin-off
Academic entrepreneurship, Entrepreneurship, Entrepreneurship support, Development barriers, Spin-off
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
Artykuł zawiera omówienie istoty przedsiębiorczości akademickiej w ujęciu anglosaskim i europejskim oraz koncepcje funkcjonowania firm działających na pograniczu nauki i gospodarki. Omówione zostały zasady tworzenia, cele działalności oraz strategie realizowane przez małe firmy technologiczne. Przeprowadzona została także ocena regionalnego systemu wspierania przedsiębiorczości akademickiej w województwie małopolskim w świetle badań nad barierami jej rozwoju. (abstrakt oryginalny)

This article presents the essence of academic entrepreneurship in American, British and European contexts as well as the concept of companies merging science and economy. The issues discussed are the requirements and rules for establishing small tech companies, their goals and the strategies carried out by them. Also conducted was an assessment of the regional academic entrepreneurship assistance system in Lesser Poland County, in the scope of development barriers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banerski G., Gryzik A., Matusiak K. B., Mażewska M., Stawasz E. (2009), Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out) - zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi. Raport z badania, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 2. Cooperation between research system and industry to promote innovative firms, European Commision, Innovation paper No 26, dostępne na ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/innovation-policy/studies/section2_2.pdf, (data odczytu 03.01.2012)
 3. Guliński J., Zsiadły K. (red.) (2005), Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 4. Kawalec P. (2011), Próba wielowymiarowej oceny zależności między przedsiębiorczością akademicką a nauką w sferze publicznej w USA i w Europie z perspektywy danych naukoznawczych z okresu 1969 - 2010, w: Sienkiewicz M. W., Szot - Gabryś T. (red.) (2011), Przedsiębiorczość akademicka. Koncepcje, formy, warunki rozwoju, Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego, Lublin.
 5. Lawton Smith H., WaiHo K. (2006), Measuring the performance of Oxford University, Oxford Brookes University and the government laboratories' spin-off companies. Forthcoming in Research Policy.
 6. Majewski P., Żywiecki P. (red.) (2009), Przedsiębiorczość akademicka w Toruniu: dobre praktyki Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Wyższej Szkole Bankowej, Wyższa Szkoła Bankowości w Toruniu, Toruń.
 7. Matusiak K. (2008), Przedsiębiorczość akademicka, w: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa.
 8. Matusiak K. B., Stawasz E. (red.) (1998), Przedsiębiorczość i transfer technologii, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź - Żyrardów.
 9. Pregiel R. (red.) (2010), Przedsiębiorczość akademicka - dylematy rozwoju. Raport z badań, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Warszawa.
 10. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2008 - 2013, http://www.malopolskie.pl/Pliki/2008/RSI_18%2009%202008.pdf, (data odczytu 03.01.2012)
 11. Roininen, S., Ylinenpää H. (2009), Schumpeterian versus kirznerian entrepreneurship, Journal of Small Business and Enterprise Devlopment, 16(3).
 12. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. 2005, Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.
 13. www.aip.agh.edu.pl
 14. www.cittru.uj.edu.pl
 15. www.ctt.agh.edu.pl
 16. www.ctt.krakow.pl
 17. www.inkubator.krakow.pl
 18. www.inkubatory.pl
 19. www.marr.pl
 20. www.miasteczkomultimedialne.pl
 21. www.technoinkubator.com
 22. www.transfer.edu.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu