BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drobniak Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Kultura i przemysły kreatywne : doświadczenia, tendencje rozwoju, nowe obszary badawcze w miastach
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kreatywna gospodarka w mieście i aglomeracji, 2012, s. 21-40, bibliogr. 62 poz.
Słowa kluczowe
Miasto, Kreatywność, Infrastruktura komunalna, Przemysł kreatywny
City, Creativity, Municipal infrastructure, Creative industry
Abstrakt
Praca omawia kluczowe pojęcia towarzyszące kategorii kultury i przemysłów kreatywnych, a także prerzentuje przegląd wybranych badań nad wskazanymi zagadnieniami w kontekście międzynarodowym, europejskim, krajowym oraz regionalnym (w ujęciu województwa śląskiego). Sformułowanie propozycji potencjalnych obszarów badawczych w zakresie kultury i przemysłów kreatywnych dla obszarów miejskich zostało dokonane przez porównanie obecnego dorobku badawczego z współczesnymi tendencjami rozwoju kultury. W tym zakresie odniesiono się między innymi do tendencji związanych z: kreatywnymi milieu, popularyzacją mediów cyfrowych, indywidualizacją odbiorców kultury, cyfryzacją kultury, zjawiskiem free-economics, e-handlem, zmianami w zakresie finansowania kultury.
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Florida R.: The Rise of the Creative Class and how it is transforming work, leisure, community and everyday life. Basic Books, New York 2002
 2. Landry Ch.: The Creative City. A Toolkit for Urban Innovators. Earthscan, London 2008
 3. Creative Industries Mapping Document. Creative Industries Task Force Report. Department for Culture, Media and Sports (DCMS), London 1998
 4. Drobniak A., Polko A.: Miejsca i instytucje pełniące rolę magnesów aglomeracji miejskiej - studia przypadków. W: Rola sektora kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju miast i aglomeracji. Red. A. Klasik. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010
 5. Europeans' participation in cultural activities. A Eurobarometr survey carried out at the request of the EU Commission, Eurostat. Brussels, April 2002
 6. New Europeans and Culture. Eurobarometr. EU Commission, July 2003. Report on the state of cultural cooperation in Europe. EU Commission, Brussels, October 2003
 7. Study on the economy of culture in Europe. European Commission, Directorate- -General for Education and Culture, Brussels 2006
 8. Study on International Flows of Cultural Goods between 1980-1998. UNESCO, Washington 2006
 9. Our Creative Diversity. Report of UN/UNESCO World Commission on Culture and Development, Washington 1995
 10. http://www.portalO.unesco.org.pl/culture
 11. City magnets. Benchmarking the attractiveness of Canada's CMAs. The Conference Board of Canada 2007
 12. Kultura miejska w Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych. Red. W. Burszta. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, 2010
 13. Filiciak M.: Młodzi i media: Nowe media a uczestnictwo młodych Polaków w kulturze. Grant Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Obserwatorium Kultury, Centrum Badań nad Kulturą Popularną. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa 2010
 14. Raport na temat funkcjonowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce. Red. J. Purchla. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2009
 15. Bochińska B., Palczewska I.: Diagnoza stanu wzornictwa. Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2009
 16. Białynicka-Birula J.: Rynek dzieł sztuki w Polsce. Aspekty prawno-ekonomiczne. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa, 2009
 17. Raport o stanie kultury. Przemysł książki. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2009
 18. Płoski P.: Przemiany organizacyjne teatru w Polsce w latach 1989-2009. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2009
 19. Majewska J., Szymajda J.: Raport o tańcu współczesnym w Polsce w latach 1989-2008. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2009
 20. Miczka T.: Raport o stanie polskiej kinematografii. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2009
 21. Pawłowski K. i in.: Raport o stanie kultury w obszarze szkolnictwa artystycznego. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa, 2009
 22. Fatyga B. i in.: Raport o problemach edukacji kulturalnej w Polsce dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2009
 23. Program digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce 2009-2020. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2009
 24. Godzic W.: Sytuacja polskich mediów audiowizualnych w latach 1989-2008. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2009
 25. Potoroczyn P.: Od wymiany kulturalnej do nowej inteligentnej siły - promocja Polski przez kulturę. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2009
 26. Analiza potrzeb kulturalnych mieszkańców województwa śląskiego. Raport z badań. Stowarzyszenie Inicjatywa, Katowice 2009
 27. Pastuch A.: Edukacja kulturalna w województwie śląskim. Kongres Kultury Województwa Śląskiego, Katowice 2010
 28. Wójcik A.: Kondycja społecznego ruchu muzycznego na Śląsku. Kongres Kultury Województwa Śląskiego, Katowice 2010
 29. Wąchocka E.: Teatr w województwie śląskim (1999-2009). Kongres Kultury Województwa Śląskiego, Katowice 2010
 30. Sieczka J.: Raport o szkolnictwie artystycznym w województwie śląskim. Kongres Kultury Województwa Śląskiego, Katowice 2010
 31. Klima J., Szymański G.: Raport o finansowaniu kultury przez jednostki samorządu terytorialnego województwa śląskiego. Kongres Kultury Województwa Śląskiego, Katowice 2010
 32. Kultura w liczbach. Raport. Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach, Katowice 2010
 33. Jodliński L.: Muzea w województwie śląskim - raport sektorowy. Kongres Kultury Województwa Śląskiego, Katowice 2010
 34. Miłoszowski L.: Domy kultury w województwie śląskim. Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach, Katowice 2010
 35. Babko M.: Raport o stanie muzyki popularnej w województwie śląskim w latach 1989-2009. Kongres Kultury Województwa Śląskiego, Katowice 2010
 36. Skocza M.: Raport o tańcu. Kongres Kultury Województwa Śląskiego, Katowice, 2010
 37. Błaszczyk M.J.: Raport o muzyce klasycznej. Kongres Kultury Województwa Śląskiego, Katowice 2010
 38. Joachimowski M.: Media periodyczne w przestrzeni województwa śląskiego. Kongres Kultury Województwa Śląskiego, Katowice 2010
 39. Raport o stanie bibliotek w województwie śląskim. Kongres Kultury Województwa Śląskiego, Katowice 2010
 40. Kowalik-Dura D.: Raport o stanie kinematografii w województwie śląskim. Kongres Kultury Województwa Śląskiego, Katowice 2010
 41. Meschnik M.: Raport o sztuce współczesnej. Kongres Kultury Województwa Śląskiego, Katowice 2010
 42. Miczka T.: Raport o stanie kultury filmowej w województwie śląskim. Kongres Kultury Województwa Śląskiego, Katowice 2010
 43. Sierny T.: Literatura i życie literackie w województwie śląskim. Kongres Kultury Województwa Śląskiego, Katowice 2010
 44. Klasik A., Drobniak A., Wrana K.: Analiza potencjału sektora sztuk performatywnych w wybranych miastach Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2010
 45. Development of cities based on culture sector and creative industries. Red. A. Klasik. Studia Regionalia, KPZK PAN, Warszawa 2011
 46. Klasik A. i in.: Ekspansja rynkowa śląskich instytucji i firm sektora kultury i rozrywki. Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Fundacja Edukacji Przedsiębiorczej, Chorzów 2009
 47. Klasik A.: Przemysły kreatywne oparte na nauce i kulturze. W: Kreatywne miasto - kreatywna aglomeracja. Red. A. Klasik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009
 48. Klasik A.: Sektor kultury i przemysły kreatywne nowym fundamentem rozwoju dużych miast i aglomeracji miejskich. W: Rola sektora kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju miast i aglomeracji. Red. A. Klasik. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010
 49. Cortright J.: City Vitals: New Measures of Success for Cities. IL: CEOs for Cities, Chicago 2006
 50. International Buildingexhibition Emscher Park. The Project 10 years later. Fachgebit Städtebau, Stadtgestaltung und Bauleitplanung, Fäkultet Raumplanung, TU Dortmund. Klartext Verlag, Essen 2008
 51. Lessig L.: Remix. Making Art and Commerce Thrive in Hybrid Economy. Penguin Group, New York 2009
 52. Bell D.: Kulturowe sprzeczności kapitalizmu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
 53. Bendyk E.: Bomba masowego tworzenia. "Polityka", wydanie specjalne, 2011, nr 1. Co się dzieje w kulturze. Nowe prądy, zjawiska, dzieła, artyści
 54. Anderson Ch.: Free. The future of a Radical Price. Hyperion, New York 2009
 55. Stasiak P.: Nowy darmowy świat. "Polityka", wydanie specjalne, 2011, nr 1. Co się dzieje w kulturze. Nowe prądy, zjawiska, dzieła, artyści
 56. Filipiak M.: Korzyści jakie daje piractwo w sieci. "Rzeczpospolita", 28 lipca 2010
 57. Bendyk E.: Muzy w sieci. "Polityka", wydanie specjalne, 2011, nr 1. Co się dzieje w kulturze. Nowe prądy, zjawiska, dzieła, artyści
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu