BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbaniak Maciej (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rozwój przedsiębiorstw oparty na wdrażaniu narzędzi doskonalenia procesów i produktów
Business Development Based on the Implementation Process Improvement Tools and Products
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka, 2013, z. 54, nr 1153, s. 25-34, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój przedsiębiorstwa, Zarządzanie jakością, Doskonalenie organizacji przedsiębiorstwa, Odchudzone zarządzanie, Sześć Sigma
Enterprise development, Quality management, Enterprises organisation improving, Lean management, Six Sigma
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie roli narzędzi doskonalenia jakości procesów i produktów w rozwoju organizacyjnym przedsiębiorstw. W ostatnich latach można zauważyć, iż przedsiębiorstwa doskonaląc realizowane przez siebie procesy oraz wytwarzane produkty coraz częściej obok podejścia systemowego opartego na wymaganiach międzynarodowych standardów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem wdrażają także inne narzędzia doskonalenia operacyjnego (takie jak elementy Toyota Production System, Lean Management, czy Six Sigma). Takie działanie określane jest często jako holistyczne, w którym podejście procesowe w połączeniu z wdrażaniem projektów doskonalących powoduje efekt synergii dla rozwoju organizacji i oferowanych przez nią produktów. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to highlight the role of quality improvement tools of processes and products in the organizational development of enterprises. In recent years, it can be observed that the companies improving their production processes and products more often next to a systemic approach based on the requirements of international quality/environment/safety management standards implement other operational improvement tools (such as elements of the Toyota Production System, Lean Management, and Six Sigma). This behavior is often referred to as a holistic process approach which, combined with the implementation of improvement projects. This approach create synergies for the development of the organization and of its products. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bisgaard S.: Geared Toward Innovation, "Quality Progress", September, 2008, ss. 21-25.
 2. Hortensius D.: Inside look at ISO 14001:2004 and Outlook for environmental management, "ISO Management Systems", Vol. 5, No. 3, May-June, 2005, s. 35-38.
 3. Idri M.A., Zairi M.: Sustaining TQM: a Synthesis of Literature and Proposed Research Framework, "Total Quality Management & Business Excellence", Vol. 17, No. 9, November, 2006, ss. 1245-1260.
 4. Liker J.K.: The Toyota Way: 14 Management Principles From The World's Greatest Manufacturer, McGraw-Hill, 2004.
 5. Morgan J.M., Liker J.K.: The Toyota Product Development System - Integrating People, Process, and Technology, Productivity Press New York, 2006.
 6. Pettersen J.: Defining Lean Production: Some Conceptual and Practical Issues, "The TQM Journal", Vol. 21, No. 2, 2009, s. 127-142.
 7. Philips W.: ISO 9001:2008 Internal Audits Made Easy - Tools, Techniques, and Step-by-Step Guidelines for Successful Internal Audits, AQS Quality Press Milwaukee, Wisconsin 2009.
 8. Kaplan R.S., Norton D.: Strategy Focused Organization - How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment, Harvard Business School Press, Boston, 2001.
 9. Radziwill N., Olson D., Vollmar A., Lippert T., Mattis T., van Devark K., Sinn J.W.: Starting from Scratch-Roadmap and Toolkit Recipe for a New Quality System, "Quality Progress", September, 2008, s. 40-46.
 10. Taghizadegan S.: Essentials of Lean Six Sigma, Butterworth-Heinemann, UK, 2006.
 11. Urbaniak M.: Kierunki doskonalenia systemów zarządzania jakością, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 12. Watson G.H.: Design for Six Sigma - Innovation for Enhanced Competitiveness, GPAL/QPC, Salem 2005.
 13. Watson G.H.: Strategie Benchmarking Reloaded with Six Sigma, John Wiley & Sons, New York 2007.
 14. Wilson G.: Six Sigma and the Product Development Cycle, Elsevier Butterworth Heinemann, Oxford 2005.
 15. Zailani S., Sasthriyar S.: Investigation on the Six Sigma Critical Succes Factor, "European Journal of Scientific Research", Vol. 57, No. 1, 2011, ss. 124-132.
 16. Zairi M.: Excellence is Born out of Effective Strategic Deployment: The Impact of Hoshin Planning, "International Journal of Applied Strategic Management",Vol. 2, Iss. 2, 2011,ss. 1-28.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-2599
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu