BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolniak Radosław (Politechnika Śląska)
Tytuł
Projakościowa typologia kultur organizacyjnych
Pro-Quality Typology of Organizational Culture
Źródło
Przegląd Organizacji, 2013, nr 3, s. 13-17, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Zarządzanie jakością
Organisational culture, Quality management
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono, wynikającą z badań własnych autora, realizowanych w ramach grantu MNiSW autorską typologię kultur organizacyjnych z punktu widzenia doskonalenia zarządzania jakością. Dokonano podziału kultur organizacyjnych na ich cztery rodzaje: kultura projakościowa (sukcesu), kultura unikania, kultura konserwatywna (sztywna) oraz kultura wymuszonych zmian. W analizie skoncentrowano się zwłaszcza na kulturze pro-jakościowej, w przypadku której dokonano jej szczegółowej charakterystyki. (abstrakt oryginalny)

In the paper the analysis of the research conducted by author and carried out under a Ministry of Science and Higher Education grant has been presented. An original typology of organizational cultures in terms of improvement of quality management has been shown. Organizational cultures have been divided into their four types: the culture of pro-quality (success), avoidance culture, conservative culture (stiff) and the culture of enforced changes. The study focuses especially on the culture of pro-quality for which a detailed characterization has been made. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. ANISZEWSKA G., Kultura organizacyjna w zarządzaniu, PWE, Warszawa 2007.
 2. ANISZEWSKA G., Profil kultury organizacyjnej jako metoda diagnozy, "Przegląd Organizacji" nr 4/2007.
 3. [31 BOSKI P., Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej, PWN, Warszawa 2009.
 4. CHIANG F., A Critical Examination of Hofstede's Thesis and its Application to International Reward Management, "The International Journal of Human Resource Management" nr 9/2005.
 5. GLIŃSKA-NEWEŚ A., Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, Dom Organizatora, Toruń 2007.
 6. HAMPDEN-TURNER CH., TROMPENA- ARS A., Siedem kultur kapitalizmu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 7. HAMPDEN-TURNER CH., TROMPENA-ARS A., Siedem wymiarów kultury, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 8. HOFSTEDE G., HOFSTEDE G.J., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2007.
 9. JEFFERSON A., The Myth of Individualism-collectivism: A Critical Review, "The Journal of Social Psychology" nr 8/2002.
 10. KAMIŃSKA B., Rola kultury organizacyjnej w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" nr 2/2012.
 11. KRZEMIEŃ E., WOLNIAK R., Kulturowe uwarunkowania zarządzania jakością, w: J. ŻUCHOWSKI (red.), Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, Radom 2004.
 12. KWEK D., Decolonizing and Re-presenting Culture's Consequences: A Postcolonial Critique of Cross-cultural Studies in Management, w: A. PRASADA (ed.), Postcolonial Theory and Organizational Analysis: A Critical Engagement, Palgrave Macmillan, New York 2003.
 13. MCSWEENEY B., Hofstede's Model of National Cultural Differences and their Consequences: A Triumph of Faith - a Failure of Analysis, "Human Relations" nr 1/2003.
 14. MIKUŁA B., NASIEROWSKI W., Szkic do kultury organizacyjnej w Polsce, "Humanizacja Pracy" nr 4/1995.
 15. SIKORSKI CZ., Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa 2002.
 16. SITKO-LUTEK A., Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 17. SUŁKOWSKI Ł., Kulturowa zmienność organizacji, PWN, Warszawa 2002.
 18. WOLNIAK R., Czynniki kulturowe w polskich organizacjach, "Przegląd Organizacji" nr 11/2011.
 19. ZBIEGIEŃ-MACIĄG L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, PWN, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu