BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podogrodzka Małgorzata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Indeks Floridy 3T - Talent : propozycja korekty
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kreatywna gospodarka w mieście i aglomeracji, 2012, s. 65-79, wykr., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Miasto, Ludność miejska, Kreatywność, Struktura demograficzna ludności wiejskiej, Rozwój miasta
City, Urban population, Creativity, Demographic structure of rural populations, City development
Abstrakt
W publikacjach opisujących przemiany społeczno-gospodarcze dużych miast Polski dokonujących się od początku lat 90. XX wieku zwraca się głównie uwagę na ich stronę wizualno-przestrzenną, jakość życia ich mieszkańców czy sposób zarządzania nimi. Zasoby ludzkie decydują w znacznym stopniu o kierunku i tempie rozwoju tych jednotek terytorialnych. Przeprowadzona analiza wykazała itotne różnice zachodzące w czasie w liczbie i strukturach społeczno-demograficznych ludności w poszczególnych miastach oraz między nimi.
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Kochanowska D., Kochanowski M.: Polskie miasta w procesie globalizacji. "Studia Regionalne i Lokalne" 2000, nr 1
 2. Tożsamość społeczno-kulturowa miasta postindustrialnego w Europie Środkowej. Red. B. Kloch, A. Stawarz. Muzeum Etnograficzne w Rybniku, Rybnik - Warszawa 2005
 3. Glińska E.: Zarządzanie procesem kształtowania wizerunku miasta wśród jego mieszkańców na przykładzie Zambrowa. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008
 4. Łuczak A.: Istota tożsamości miasta. "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 10
 5. Grochowski M.: Sektor kreatywny w Warszawie. Urząd Miasta Warszawy, Warszawa 2010
 6. Tinagli I., Florida R., Storom P., Wahlqvist E.: Sweden in the Creative Age. Göteborg University, Göteborg 2007
 7. Florida R., Tinagli I.: Europe in the creative age. Carnegie Mellon, USA 2004.
 8. Teoria przejścia demograficznego. Red. M. Okólski. PWE, Warszawa 1990
 9. Nowińska-Łaźniewska E., Górecki T.: Metody badań przestrzenno-ekono- micznych w ujęciu dynamicznym i ich zastosowanie w regionalistyce. "Studia Regionalne i Lokalne" 2005, nr 2
 10. Moir A., Jessel D.: Brain sex: The real difference between men and women. Bantam Doubleday Dell Publishing Group, England 1992
 11. Barnes H., Parry J., Lakey J.: Forging a New Future - The experiences and expectations of people leaving paid work after 50. The Policy Press, Bristol 2002
 12. Coleman P., O'Hanlon A.: Ageing and Development: Theories and research. Hodder Arnold, London 2004
 13. Heilman K.: Creativity and the Brain. Psychology Press, New York and Hove 2005
 14. Becker J.B., Berkley K.J., Geary N., Hampson E., Herman J.P., Young E.: Sex Differences in the Brain. Oxford University Press, London 2007
 15. Einstein G.: Sex and the Brain. MIT Press, Cambridge 2007
 16. Zegar T.: Proces integracji obszaru metropolitalnego Warszawy. "Studia Regionalne i Lokalne" 2003, nr 1
 17. Kosiński W.: Globalizacja i ponowoczesność a tożsamość miasta. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka 2007, nr 10
 18. Madurowicz M.: Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007
 19. Marciniak P.: Architektura nowoczesna a tożsamość miasta: o identyfikacji z perspektywy antropologicznej i socjologicznej. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka 2007, nr 10
 20. Stanowicka-Traczyk A.: Instrumenty strategii kształtowania wizerunku na przykładzie miast Polski. "Studia Regionalne i Lokalne" 2007, nr 3
 21. Stanowicka-Traczyk A.: Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Olsztyn 2008
 22. Glińska E., Florek M., Kowalewska A.: Wizerunek miasta. Od koncepcji do wdrożenia. Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu