BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kutera Robert (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Sobieska-Karpińska Jadwiga (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Koncepcja enterprise 2.0 a strategie wiedzy małych i średnich przedsiębiorstw
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Systemy wspomagania organizacji SWO 2011, 2011, s. 79 - 95, bibliogr. 15 poz., tab.
Słowa kluczowe
Systemy zarządzania wiedzą, Systemy wspomagania decyzji
Knowledge management system, Decision Support Systems (DSS)
Abstrakt
W artykule zaprezentowane zostaną znane z nauk o zarządzaniu definicje i typologie strategii wiedzy stosowane w przedsiębiorstwach. W odniesieniu do nich zaprezentowane zostaną wyniki badań wśród przedsiębiorstw sektora MŚP dotyczące wymiany wiedzy. Na ich tle przedstawiona zostanie propozycja kształtowania i realizacji strategii wiedzy w małych i średnich przedsiębiorstwach poprzez zastosowanie koncepcji Enterprise 2.0, co stanowi główny cel niniejszego opracowania. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Hansen M.T., Nohria N., Tierney T.: What's Your Strategy for Managing Knowledge? "Harvard Business Review", March-April 1999.
 2. Kędzierska A., Sumorek A.: Zarządzanie wiedzą w procesie wdrażania zmian. Biuletyn informacyjny Politechniki Lubelskiej 2006, nr 1(15).
 3. Krogh G., Nonaka I., Aben M.: Making the Most of Your Company's Knowledge a Strategic Framework. "Long Range Planning" 2001, No. 4.
 4. Kutera R., Sobieska-Karpińska J.: Oprogramowanie społecznościowe w kształtowaniu wirtualnych wspólnot działań w przedsiębiorstwach. W: Informatyka w zarządzaniu. Red. J. Sobieska-Karpińska. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Seria "Informatyka Ekonomiczna", nr 15. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010, s. 53-63.
 5. Kutera R., Sobieska-Karpińska J: Społecznościowe koncepcje klasyfikacji treści w systemach zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach. W: Technologie informacyjne w gospodarce opartej na wiedzy. Red. E. Ziemba. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej, nr 32. Wydawnictwo WSB, Poznań 2011, s. 37-46.
 6. Kutera R.: Kolaboracyjny model organizacji wiedzy w systemach e-biznesu. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 28. Red. W. Bojar. Wydawnictwo BELstudio, Bydgoszcz 2010, s. 148-159.
 7. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006-2010. Red. J. Oleński. Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa 2010.
 8. O'Reilly T.: What is Web 2.0, http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html.
 9. O'Reilly T.: Web 2.0 Compact Definition: Trying Again, http://radar.oreilly.com/2006/12/web-20-compact-definition-tryi.html.
 10. Pham Q., Hara Y.: Combination of Two KM Strategies by Web 2.0. "Knowledge Science, Engineering and Management, Lecture Notes in "Computer Science" 2009, Vol. 5914, Springer Berlin/Heidelberg, s. 322-334.
 11. Kordel P. et al.: Inteligentne organizacje - zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 12. Reiβ M., Ehrenmann F., Steffens D.: Web 2.0-Einsatz in Change-Projekten - Unterstützung der Partizipation und Kommunikation in Veränderungsvorhaben. "Industrial Engineering" 2010, nr 4.
 13. Shuen A.: Web 2.0. Przewodnik po strategiach. Helion, Gliwice 2009.
 14. Stańczyk-Hugiet E.: Strategie wiedzy - perspektywa przewagi konkurencyjnej. W: Zarządzanie strategiczne. Podstawowe problemy. Red. R. Krupski. PN WWSZiP, Wałbrzych 2008.
 15. Zack M.H.: Developing a Knowledge Strategy. "California Management Review" 1999, No. 3.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu