BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartkowiak Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Zarządzanie wartością klienta w decyzjach kadry kierowniczej polskich przedsiębiorstw
Customer Value Management in Executive Decisions of Polish Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka, 2013, z. 54, nr 1153, s. 81-90, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Wartość klienta, Zarządzanie wartością, Strategia zarządzania, Decyzje kierownicze
Customer value, Value management, Management strategy, Management decision
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problematyka związana z zarządzaniem wartością klienta stanowi jeden z podstawowych obszarów wiedzy menedżerskiej. Efektywna strategia zarządzania klientami stać się może istotnym źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz zabezpiecza jego pozycję na rynku. Powoduje to, że powodzenie przedsiębiorstwa uzależnione jest od umiejętności bardziej profesjonalnego zarządzania klientami niż konkurenci. Proces zarządzania wartością klienta jest wieloaspektowy, a jego efekty są trudne do jednoznacznego prognozowania. (abstrakt oryginalny)

Customer value management issue is one of the fundamental area of managerial knowledge. Effective customer management strategy can be an important source of competitive advantage and can protect company's position on the market. As a consequence the success of a company relays on its ability to manage customers better than the competition. The complexity of customer management process makes its effects difficult to predict. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahmadi K.: Predicting e-customer Behaviour In B2C Relationships for CLV Models. "International Journal of Business Research and Management", Vol. 2, 2011.
 2. Choroś P., Kamiński B.: Dobrze oszacuj wartość swoich klientów. "Harvard Business Review Polska", Nr 75, 2009.
 3. Dobiegała-Korona B., Doligalski T.: Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie. POLTEXT. Warszawa 2010.
 4. Dobiegała-Korona B., Tomczyk P.: Praktyczne wykorzystanie koncepcji zarządzania wartością klienta (studium przypadku IBM). "Handel Wewnętrzny", listopad-grudzień 2011.
 5. Evans G.: Measuring and managing customer value. "Work Study", Vol. 51 Iss. 3, 2002.
 6. Heskett J.L.: Beyond customer loyalty. "Managing Service Quality", Vol. 12 Iss. 6, 2002.
 7. Kotler Ph.: Marketing. Prentice Hall. Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o. Poznań 2005.
 8. Kozielski R. (red.): Wskaźniki marketingowe. Oficyna a Wolters Kluwer business. Warszawa 2011.
 9. Kumar V.: Zarządzanie wartością klienta. Wydawnictwa Profesjonalne PWN. Warszawa 2010.
 10. Malarska A.: Statystyczna analiza danych wspomagana programem SPSS. Wydawnictwo SPSS Polska. Kraków 2005.
 11. Nagi E.W.T., Xiu L., Chau D.C.K.: Application of data mining techniques in customer relationship management. A literature review and classification. "Expert System with Application", No. 36, 2009.
 12. Rogoziński K.: Zarządzanie wartością z klientem. Oficyna a Wolters Kluwer business. Warszawa 2012.
 13. Rószkiewicz M.: Analiza klienta. Wydawnictwo SPSS Polska. Kraków 2011.
 14. Zieleniewski J.: Organizacja i zarządzanie. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1981.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-2599
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu