BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mempel-Śnieżyk Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Gospodarka kreatywna : kwestie interpretacyjne z uwzględnieniem możliwych związków z turystyka kulturową
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kreatywna gospodarka w mieście i aglomeracji, 2012, s. 80-87, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka kreatywna, Miasto, Gospodarka miasta, Kreatywność, Konkurencyjność rynkowa, Kultura, Rozwój miasta
Creative economy, City, Urban economy, Creativity, Market competitiveness, Culture, City development
Abstrakt
Niezmiernie istotnym procesem, zachodzącym we współczesnej gospodarce, jest silna tendencja do koncentracji kapitału ludzkiego. Współcześnie wskazuje się skłonność do kumulowania się kapitału ludzkiego w wybranych metropoliach światowych, a w literaturze przedmiotu można znaleźć próby wyjaśnienia przyczyn, dla których tylko wybrane metropolie sa centrami kumulacji właściwie już nie tyle kapitału ludzkiego, a jego pochodnej - kapitału kreatywnego.
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Korenik S.: Kapitał ludzki w procesach rozwoju gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przestrzennych. W: Nowe paradygmaty gospodarki przestrzennej. Red. Z. Przybyła, K. Miszczak. Biuletyn KPZK PAN, z. 236, Warszawa 2008
 2. Bagińska A.: Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju gospodarczego regionu. W: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Przedsiębiorczość, instytucje wsparcia i gospodarka finansowa. Zeszyty Naukowe nr 501. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008
 3. Florida R.: Cities and the Creative Class. New York - London 2005
 4. Nussbaum B.: Get Creative - How to Build Innovative Companies? "Business Week", August 8th-15th 2005
 5. Seltzer K., Bentley T.: The Creative age. Knowledge and skills for the new economy. Demos, London 1999
 6. Shalley C.: Effects of Coaction, Expected Evaluation, and Goal Setting on Creativity and Productivity. "Academy of Management Journal" 1995, No. 38(2)
 7. Amabile T.M., Conti R. i in.: Assessing the work environment for creativity. "Academy of Management Journal" 1996, No. 39
 8. Zielona Księga w sprawie uwalniania potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej. Dokument Komisji Europejskiej KC)M(2010) 183, Bruksela 2010, www.europa.eu
 9. Florida R.: The Rise of the Creative Class and how it is transforming work, leisure, community and everyday life. Basic Books, New York 2002
 10. Kopel A.: Klasa kreatywna jako czynnik rozwoju miast. Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2007
 11. Kukliński A.: Ku kreatywnej Europie XXI wieku. Artykuł dyskusyjny opracowany w ramach działalności naukowej Katedry Studiów nad Przyszłością Europy, WSB-NLU w Nowym Sączu, http://www.instytut.info/images/stories/ksiazki/01_ue_sl_gow/rl9.pdf
 12. Creative Industries Mapping Document. Creative Industries Task Force Report. Department for Culture, Media and Sports (DCMS), London 1998
 13. Etmanowicz A.: Co to takiego przemysły kreatywne i przemysły kultury. Everyday Life, New York 2002, http://www.kreatywnisamozatrudnieni.pl/art_co_to_takiego_przemysly_ kreatywne_i_przemysly_kultury_tekst_agata_etmanowicz.html
 14. Klasik A.: Przemysły kreatywne oparte na nauce i kulturze. W: Kreatywne miasto - kreatywna aglomeracja. Red. A. Klasik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009
 15. Maik W.: Uwagi na temat nowych problemów i ujęć badawczych w turystyce. W: Turystyka jako czynnik rozwoju regionów, miast i obszarów wiejskich. Red. W. Maik, K. Marciniak. Zeszyty Naukowe WPSTiH w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2001
 16. Małek J.: Turystyka kulturowa jako czynnik rozwoju lokalnego. Prace i Studia Geograficzne. Tom 32. Warszawa 2003
 17. Broński K.: Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju lokalnym. Doświadczenie polskie doby transformacji (po 1989 r.). Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 706, Kraków 2006
 18. Wartecki A.: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania turystyki kulturowej. "Turystyka Kulturowa" 2010, nr 3
 19. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Europejski Komitet Ekonomiczno- -Społeczny 425. Sesja plenarna w dniach 15-16 marca 2006 r., opinia w sprawie: "Turystyka i kultura: dwie siły służące wzrostowi" (2006/C 110/01)
 20. Ter Ü.: Relationship between Cultural Heritage Tourism and Sustainability: Case of Konya, Turkey. Materiały z konferencji Gospodarka przestrzeń XXI wieku - nowe wyzwania, Milicz 2010
 21. Klasik A.: Budowanie i promowanie kreatywnej aglomeracji miejskiej. "AE Forum" nr 27, Katowice, wrzesień 2008
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu