BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sokołowski Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Q uniwersalna miara odległości
Q Universal Distance Measure
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (19), 2012, nr 242, s. 22-30, bibliogr. 3 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Miara odległości, Taksonomia
Distance measures, Taxonomy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W zadaniach taksonomicznych coraz częściej mamy do czynienia z danymi zawierającymi zmienne mierzone w różnych skalach. Jedną ze strategii jest wykonanie analizy osobno dla jednorodnej grupy cech, a potem scalenie wyników. Druga strategia to zastosowanie miary odległości, która ze swej natury umożliwia jednoczesne wykorzystanie cech mierzonych w różnych skalach. Najbardziej dojrzałą propozycją jest tu miara Walesiaka GDM. W proponowanym artykule przede wszystkim wykraczamy poza tradycyjny podział cech ze względu na skalę pomiaru - na nominalne, porządkowe, przedziałowe i ilorazowe. Wyróżniono 15 rodzajów cech statystycznych. Następnie zaproponowano takie przekształcenia tych cech (lub odległości), że składowe sumy w odległości typu Manhattan przyjmują wartości z przedziału [0,1] i są niemianowane. To umożliwia policzenie odległości ogólnej.(abstrakt oryginalny)

In clustering tasks we usually have to use variables which are measured in different scales. One of possible strategies is to cluster objects separately for each scale and then try to combine them into final partition. The second strategy is to use the distance measure which allows for calculation of distances in the classification space formed by attributes measured in different scales. This second approach is possible while applying Walesiak GDM distance. In the paper we go beyond the classical four scales - nominal, order, interval and rational. Fifteen different types of variables have been defined. Then we transfer them into [0.1] interval, or such a transformation is applied to the individual (univariate) distance. The overall distance is calculated through Manhattan approach which makes possible to agglomerate distances on individual axes.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Sokołowski A., The Football Distance, [w:] Taksonomia 14, Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1169, Wydawnictwo AE, Wrocław 2007.
  2. Tobin J., Estimation of relationship for limited dependent variables, "Econometrica" 1958, no 26.
  3. Walesiak M., Uogólniona miara odległości GDM w statystycznej analizie wielowymiarowej z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo UE, Wrocław 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu