BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baruk Jerzy (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Innowacyjność organizacji administracji publicznej funkcjonujących w Unii Europejskiej
Innovativeness of Public Administration Organizations in the European Union
Źródło
Przegląd Organizacji, 2013, nr 3, s. 24-29, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Innowacyjność, Innowacje w usługach
Public administration, Innovative character, Innovations in services
Uwagi
summ.
Abstrakt
W publikacji autor dokonał statystycznej analizy wyników badań empirycznych nad innowacyjnością organizacji administracji publicznej funkcjonujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wyniki te stanowią podstawę do próby odpowiedzi na pytanie: czy kierownicy tych organizacji mogą, chcą i potrafią tworzyć i wprowadzać innowacyjne rozwiązania? Analizie poddano cztery mierniki aktywności innowacyjnej, których poziom wskazuje na znaczne zróżnicowanie innowacyjności badanych organizacji oraz względnie niski jej poziom, zwłaszcza w Polsce. (abstrakt oryginalny)

In this publication the author carried out a statistical analysis of the results of empirical research on innovativeness in public administration organizations functioning in the Member States of the European Union. These results were the base of an attempt to answer the following questions: can managers in these organizations create and introduce innovative solutions? Are they willing to create and introduce innovative solutions? Are they able to create and introduce innovative solutions? Four measures of innovation effectiveness were analysed. The level of these measures indicate a considerable differentiation of innovativeness in public administration organizations functioning in the Member States of the European Union and its relatively low level especially in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. ALBERTI A., BERTUCCIG., Innovations in Governance and Public Administration: Replicating what works, Department of Economic and Social Affairs, United Nations, New York 2006.
  2. BARUK J., Aktywność innowacyjna instytucji administracji publicznej, w: J. ADAMCZYK, H. HALL (red.), Zarządzanie - teoria, praktyka i perspektywy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012a.
  3. BARUK J., Doskonalenie procesów i metod organizacji w instytucjach administracji publicznej, "Organizacja i Zarządzanie" nr 1/2012b.
  4. BARUK J., Innowacyjność w komunikowaniu własnych działań społeczeństwu, W: B. MIKUŁA (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012c.
  5. BERRY F.S., Innovation In Public Management: The Adoption of Strategic Planning, "Public Administration Review" 1994, no. 4.
  6. Definicje pojęć z zakresu statystyki nauki i techniki, GUS, Warszawa 1999.
  7. Innobarometer 2010. Analytical Report. Innovation in Public Administration, Flash Eurobarometer 305 - The Gallup Organization, January 2011.
  8. VIGODA-GADOT E., SHOHAM A., SCHWABSKY N" RUVI0 A., Public Sector Innovation for Europe: A Multinational Eight-country Exploration of Citizens' Perspectives, "Public Administration" 2008, no. 2.
  9. ZERKA P., Innowacyjna administracja: oksymoron czy nowy standard?, Demos Europa - Centrum Strategii Europejskiej, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu