BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzęczek Józef (Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o., Mielec)
Tytuł
Poddostawca w warunkach produkcji małoseryjnej
Subcontractor in Small Batch Production Conditions
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka, 2013, z. 54, nr 1153, s. 135-148, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Czynniki produkcji, Zarządzanie produkcją, Relacje dostawca-odbiorca
Small business, Production factors, Production management, Supplier-recipient relations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono wybrane problemy przygotowania i realizacji produkcji jednostkowej i małoseryjnej w szczególności realizowanej przez poddostawców. W analizie zwrócono szczególną uwagę na zjawisko uczenia się i zapominania nawyków produkcyjnych i konsekwencje ich pomijania, szczególnie w kontekście realizacji długoterminowych umów przy relatywnie niskim wolumenie oraz dłuższych przerwach pomiędzy kolejnymi zamówieniami. Omówiono również zagadnienia dokładności wykonania, odpowiedzialności i rentowności poszczególnych programów operatywnych. Artykuł zawiera też pewne uwagi dotyczące analitycznych metod przygotowania programów produkcyjnych, analizy kosztów i rentowności. Praktyczne zastosowanie omówionych zagadnień wymaga jednak zebrania specyficznych danych dotyczących wykorzystywanych materiałów, czasów technologicznych, wykorzystania czasu pracy, kosztów jednostkowych itp. (abstrakt oryginalny)

This paper discus some problems of preparing and manufacturing of small-serial and unitary production, especially performed by subcontractors. Additionally author paid special attention of the problem of learning and forgetting curve phenomena and consequence of overlook them in long time agreements especially for low - volume quantities parts or goods ordered with relative long interval time between successive orders the some goods. Finally the paper presents some remarks regarding analytical method of operation programs, costs and operating efficiency changes calculation. Practical using of above mentioned details require collecting of special production dates regarding materials, time of operation performance, operations preparing time, labour and other resources consumption, unit cost and so on. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brzeziński M.: Z badań nad zjawiskiem zapominania nawyków roboczych, Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej 148.
  2. Jakubiec W., Malinowski J.: Metrologia wielkości geometrycznych, WNT, Warszawa 2006.
  3. Jezierski J.: Analiza tolerancji i niedokładności pomiarów w budowie maszyn, WNT, Warszawa 1983.
  4. Smutnicki C.: Algorytmy szeregowania, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002.
  5. Szadkowski J.: Ekonomiczne i technologiczne przesłanki wyboru tolerancji w układach łańcuchów wymiarowych. Politechnika Krakowska Zeszyt Naukowy Nr 4, Kraków 1969.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-2599
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu