BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oczkowska Renata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Wczesna internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw
Early Internationalization of Small and Medium Enterprises
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2013, nr 3-4, s. 77-87, tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Organizacja born global, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Globalizacja działań przedsiębiorstwa, Kompetencje kierownicze
Enterprise internationalization, Born global, Small business, Globalization of enterprise activity, Managerial competencies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono nowe podejście małych i średnich przedsiębiorstw do procesu internacjonalizacji, koncepcję born global. Wskazano na różne próby definiowania "urodzonych globalistów". W rozważaniach przedstawiono uwarunkowania sprzyjające szybkiej internacjonalizacji przedsiębiorstw, która zastępuje tradycyjny model sekwencyjny. Szczególną uwagę zwrócono na kompetencje menedżerów firm born global. Przedstawiono także charakterystykę menedżerów przedsiębiorstw stopniowo umiędzynarodowionych i wybierających szybką ścieżkę międzynarodowej ekspansji. (abstrakt oryginalny)

This paper presents a new approach to the internationalization process for small and medium enterprises - the born global concept. The various attempts at defining "born globalists" are indicated. Among considerations are favorable conditions for the rapid internationalization of enterprises replacing the traditional sequential model. Particular attention is paid to the required competences of managers in born global companies. The characteristics of business managers from companies that are internationalized gradually as well as those that have chosen the fast-track to international expansion are also included. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson S., Wictor I. (2003), Inovative Internationalization in the New Firms: Born-Globals the Swedish Case, Journal of International Entrepreneurship, vol. 1, z. 3.
 2. Buckley P.J. (2000), Foreign market entry: a formal extension of internalization theory, w Casson M., Economics of International Business, (b.m.), Edward Elgar.
 3. Chetty S., Campbell-Hunt C. (2004), A Strategic Approach to Internationalization: A Traditional Versus of a "Born Global" Approach, Journal of International Marketing, nr 1.
 4. Duliniec E. (2011), Koncepcje przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych. Rozważania terminologiczne, Gospodarka Narodowa, nr 1-2.
 5. Duliniec E. (2004), Marketing międzynarodowy, Warszawa, PWE.
 6. Duliniec E. (2011), Przedsiębiorstwa wcześnie umiędzynarodowione - uwarunkowania i rozwój, Gospodarka Narodowa, nr 5-6.
 7. Gorynia M. (2007), Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, Warszawa, PWE.
 8. Helm R. (1997), Internationale Markteintrittsstrategien, Köln, Josef Eul Verlag.
 9. Hollensen S. (2001), Global Marketing, (b.m.), Pearson Education Limited.
 10. Knight G.A., Cavusgil S.T. (1996), The Born Global Firm. A Challenge to Traditional Internationalization Theory, Advances in International Marketing, nr 8.
 11. Knight G.A., Madsen T.K., Servais P. (2004), An Inquiry into Born-global Firms in Europe and the USA, International Marketing Review, vol. 21, z. 6.
 12. Luostarinen R., Gabrielsson M. (2002), Globalization and global marketing strategies and born globals in SMOPECs, w materiał na konferencję European International Business Academy, Ateny, 8-10 grudnia.
 13. Moen O. (2002), The Born Globals: A New Generation of Small European Exporters, International Marketing Review, vol. 19, z. 2.
 14. Nowak-Far A. (2000), Globalna konkurencja. Strategiczne zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach wielonarodowych, Warszawa, PWN.
 15. Pock M. (2010), Born Globals. Internationale Wachstumsstrategien junger Unternehmen, Wiesbaden, Gabler Verlag.
 16. Pocztowski A., red. (2002), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 17. Rasmussen E.S., Madsen T.K., Evangelista F. (2001), The Founding of the Born Global Company in Denmark and Australia: Sensemaking and Netwoking, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, vol. 13, z. 3.
 18. Rennie M.W. (1993), Global competitiveness: Born global, The McKinsey Quarterly, vol. 4.
 19. Rialp A., Rialp J., Urbano D., Vaillant Y. (2005), The born-global phenomenon: a comparative study research, Journal of International Entrepreneurship, vol. 3, z. 2.
 20. Rymarczyk J. (2004), Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Warszawa, PWE.
 21. Sznajder A. (1995), Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym, Warszawa, PWN.
 22. Thai M.T.T., Chong L.L. (2008), Born-global: the case of four Vietnamese SMEs, Journal of International Entrepreneurship, vol. 6.
 23. Witek-Hajduk M.K. (2010), Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, Warszawa, Szkoła Główna Handlowa.
 24. Zhou L., Wu W., Luo X. (2007), Internationalization and the performance of Born Global SMEs: The Mediating Role of Social Networks, Journal of International Business Studies, vol. 38, z. 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu