BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gradowicz Cezary (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Standardy kompetencji specjalistów ds. gospodarki magazynowej
Standards of the Competencies Warehouse Managers
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka, 2013, z. 54, nr 1153, s. 149-160, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Magazynowanie, Gospodarka magazynowa, Zarządzanie logistyczne, Kompetencje kierownicze
Storage, Inventory management, Logistic management, Managerial competencies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ostatnich latach w wielu przedsiębiorstwach, w których szczególnie rozwinięta jest działalność związana z magazynowaniem, tworzy się stanowisko menedżera ds. gospodarki magazynowej. Wymagany zakres jego wiedzy jest bardzo szeroki i wciąż ewoluuje wraz z funkcjami magazynów w logistycznych łańcuchach dostaw. Jednak istniejące w praktyce bariery kompetencyjne w dużym stopniu ograniczają skuteczność zarządzania na tym stanowisku. Chcąc przeciwdziałać takim barierom, zasadne staje się wskazanie standardów i kluczowych kompetencji, jakimi powinien się on charakteryzować. Artykuł prezentuje wymagany w XXI wieku profil zawodowy logistyka - menedżera ds. gospodarki magazynowej. (abstrakt oryginalny)

In recent years, many companies, in which it is developed especially activities related to storage, creating the position of warehouse manager. Required scope of his knowledge is very broad and still evolving along with the functions of logistics warehouses in the supply chain. However, the existing barriers competence in practice, to a large extent, reduces the effectiveness of management on this position. In order to prevent such barriers, reasonable it becomes an indication of the standards and core competencies, which should it be characterized. The article presents the twenty-first century requires professional profile logistics - warehouse manager. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowiak M.: Kompetencje menedżera a relacje międzypracownicze w organizacji uczącej się, wyd. UAM, Poznań 2011.
 2. Bozarth C., Handfield R.: Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, wyd. Helion, Gliwice 2007.
 3. Detyna B.: Zarządzanie jakością w logistyce, wyd. PWSzZ, Wałbrzych 2011.
 4. Dostępność produktów dostosowana do popytu i zadowalająca klientów, "Logistyka", nr 6/2010.
 5. Dudziński Z.: Poradnik organizatora gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2012.
 6. Dudziński Z.: Vademecum organizacji gospodarki magazynowej, ODiDK sp. z o.o., Gdańsk 2011.
 7. Gradowicz C.: System edukacji w kształtowaniu kreatywności pracowników dla potrzeb logistyki, [w:] Klastry logistyczne na tle procesów rozwoju regionu, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 251, J. Sosnowski (red.), UŁ, Łódź 2011.
 8. Gulski B.: Czy poprawa kompetencji powoduje wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" nr 1/2010.
 9. Innowacje systemu logistycznego w sieci handlowej Carrefour, "Logistyka a Jakość", nr 2/2010.
 10. Jasicki P.: Efekty wdrożenia zasad 5S w magazynie ZPC Mieszko, "Logistyka a Jakość", nr 1/2010.
 11. Jedynak P.: Zarządzanie własnymi kompetencjami - przesłanki i egzemplifikacja, [w:] "Przegląd Organizacji", nr 1/2010.
 12. Kasiewicz S., Ormińska J., Rogowski W., Urban W.: Metody osiągania elastyczności przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2009.
 13. Kisperska-Moroń D.: Logistyka, wyd. ILiM, Poznań 2009.
 14. Kizyn M.: Problemy kompletacji w procesach magazynowych, cz.1, "Logistyka", nr 1/2006.
 15. Klonowska-Matynia M.: Zawody i kompetencje pracownicze w gospodarce wiedzy [w:] Przedsiębiorstwo XXI wieku, szanse i zagrożenia, tom 1, M. Kozaczek (red.), wyd. KUL, Stalowa Wola 2010.
 16. Logistyczne zakręty edukacji, "Logistyka a Jakość", nr 5/2012.
 17. Marciniak J.: Standaryzacja procesów zarządzania personelem, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 18. Nazdrowicz J.: Innowacyjny menadżer w motywowaniu pracowników, "Przegląd Organizacji", nr 7-8/2010.
 19. Ratkiewicz A.: O pewnych aspektach edukacji logistycznej, "Logistyka", nr 2/2006.
 20. Słowiński B.: Inżynieria zarządzania procesami logistycznymi, wyd. PK, Koszalin 2009.
 21. Walasek R., Woźniakowski M.: Logistyka 2025 - badanie eksperckie metodą delficką, [w:] Klastry logistyczne na tle procesów rozwoju regionu, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 251, J. Sosnowski (red.), UL, Łódź 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-2599
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu