BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matyja Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Specyfika zarządzania w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych
The Specificity of Management in Agricultural Productive Cooperatives
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka, 2013, z. 54, nr 1153, s. 161-169, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Spółdzielczość rolnicza, Kadra kierownicza, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Agricultural cooperation, Managerial staff, Enterprise management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki badań na temat zarządzania w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych (RSP). Badania zostały przeprowadzone na wybranych pięciu RSP z województwa opolskiego. Celem artykułu jest ustalenie, kim są osoby, które piastują stanowiska kierownicze w RSP oraz w jaki sposób i w jakich specyficznych warunkach realizują funkcje zarządzania. W artykule wymieniono czynniki wpływające na sposób zarządzania spółdzielniami rolniczymi, przedstawiono demograficzno-społeczny profil kadr kierowniczych oraz dokonano opisu planowania, organizowania, motywowania i kontroli w przedmiotowych spółdzielniach. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of research on the management in agricultural productive cooperatives (APCs). The research was conducted on five selected ACPs from the Opole voivodeship. The purpose of the article is to establish who are the people who hold the leadership positions in the APCs, and how and under what specific conditions they realize management functions. The article lists the factors influencing on the management of agricultural cooperatives, presents demographic and social profile of management staff and also it describes the planning, organizing, motivating and control in these cooperatives. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bagieński S.: Zasób organizacyjny rolniczych spółdzielni produkcyjnych a ich sytuacja finansowa. Wyd. SGGW, Warszawa 2003.
  2. Gajewska M.: Przywództwo w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych. Raport z badań [w:] Nauki o Zarządzaniu. Zarządzanie w praktyce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pod red. B. Olszewskiej, nr 7, 2011.
  3. Griffin R. W.: Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  4. Kopertyńska W.: Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka. PLACET, Warszawa 2008.
  5. Mierzwa D.: Przedsiębiorstwo spółdzielcze. Tradycja i współczesność. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław 2010.
  6. Piechowski A.: Międzynarodowe Zasady i Wartości Spółdzielcze a praktyka działania spółdzielni [w:] Odmienność podmiotów spółdzielczych od spółek prawa handlowego, Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa 2006.
  7. Pudełkiewicz E.: Samorząd a efektywność ekonomiczna i społeczna w RSP. IERiGŻ, Warszawa 1990.
  8. Przybyła M. (red.): Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej. Wyd. AE, Wrocław 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-2599
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu