BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kudelska Izabela (Politechnika Poznańska), Radecki Adam (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Problem przydziału oraz sztuczna inteligencja w logistyce
Assignment Problem and Artificial Intelligence in Logistics
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka, 2013, z. 54, nr 1153, s. 171-179, rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, Sztuczna inteligencja, Algorytmy genetyczne
Logistics, Artificial intelligence, Genetic algorithms
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie Kwadratowego Problemu Przydziału, narzędzi Sztucznej Inteligencji - Algorytmów Genetycznych oraz ukazanie ich zastosowania w obszarze logistyki. W pierwszej części przeprowadzono analizę literaturową na temat zagadnienia QAP oraz Algorytmów Genetycznych, natomiast w podsumowaniu ukazano ich zastosowanie. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the Quadratic Assignment Problem and tools of Artificial Intelligence - Genetic Algorithms and demonstrate their application in the area of logistics. In the first part the authors analyzed the literature on the issue of QAP and Genetic Algorithms. Whereas in summary they showed the application of these tools. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bożejko W., Wodecki M.: Równoległy algorytm populacyjny dla kwadratowego problemu przydziału (QAP), [w:] R. Knosala (red.): Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie. Tom I, 2007, ss. 131-136.
 2. Çela E.: Assignment Problems, www.opt.math.tu-graz.ac.at/~cela/papers/hao.pdf (dostęp dn. 18.01.2013r.).
 3. Çela E.: The Quadratic Assignment Problem, Theory and Algorithms. Kluwer Academic Publishers, London, 1998.
 4. Drezner Z.: A New Genetic Algorithm for the Quadratic Assignment Problem. INFORMS Journal of Computing 15, ss. 320-330.
 5. Gilmore P.C.: Optimal and Suboptimal Algorithms for the Quadratic Assignment Problem. "SIAM Journal on Applied Mathematics" 10, ss. 305-313.
 6. Goldberg D.E.: Algorytmy genetyczne i ich zastosowania. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003.
 7. Knosala R.: Zastosowania metod sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.
 8. Kudelska I.: Methods of using the Quadratic Assignment Problem Solution. LogForum, "Scientific Journal of Logistics", 8(3), article 1, ISSN 1895-2038, 2012, ss. 177-189.
 9. Lawrynowicz A.: Zarządzanie produkcją w ogniwie sieci dostaw z zastosowaniem systemu eksperckiego i algorytmu genetycznego. Rozprawy 119, Bydgoszcz 2006.
 10. Łęski J.: Systemy neuronowo rozmyte. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2008.
 11. Michalewicz Zb.: Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996.
 12. Moon C., Kim J., Hur S.: Integrated Process Planning and Scheduling with Minimizing Total Tardiness in Multi-plants supply Chain. "Computers and Industrial Engineering" 43, 2002, ss. 331-349.
 13. Povh J.: Assignment Problems in Logistics. Logistics & Sustainable Transport, Vol. 1, Issue 3.
 14. Rutkowska D., Piliński M., Rutkowski L.: Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte. PWN, Warszawa 1997.
 15. Schiff K.: Alternatywna metoda rozwiązywania kwadratowego zagadnienia przydziału.
 16. Sukany J., Stefaniak R.: Trasowanie i optymalizacja tras w dystrybucji - cz. 1 i 2. Instytut Logistyki i Magazynowania, http://www.logistyka.net.pl (dostęp dn. 28.01.13 r.).
 17. Zhou G., Min H., Gen M.: The Balanced Allocation of Customers to Multiple Distribution Centres in the Supply Chain Network; a Genetic Algorithm Approach. Computers and Industrial Engineering 42, ss. 251-261.
 18. Zieliński J.S.: Inteligentne systemy w zarządzaniu. Teoria i praktyka. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-2599
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu