BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gliszczyńska-Świgło Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Obiektywny pomiar barwy wyrobów
Objective Color Measurements of Goods
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 234, s. 89-106, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo przemysłowe, Jakość produktów przemysłowych, Jakość wyrobów, Ocena wyrobów, Pomiary
Commodity science, Industrial commodities, Quality of industrial products, Quality of product, Evaluation of products, Measurement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Barwa, jako jeden z podstawowych wyróżników jakości różnych produktów, jest przedmiotem wielu badań. Jej zmiany są często związane ze zmianami innych wyróżników jakości. Pomiar barwy może być stosowany do śledzenia prawidłowości przebiegu procesu produkcyjnego, zmian barwy podczas przerobu lub przechowywania surowców i produktów, optymalizacji barwy tak, aby odpowiadała preferencjom konsumenta i wymaganiom jakościowym stawianym produktowi. W artykule omówiono podstawowe wiadomości dotyczące opisu barwy, warunków i metod jej obiektywnego pomiaru oraz najczęściej stosowanych systemów matematycznego wyrażania parametrów barwy. Przedstawiono również wybrane przykłady zastosowania pomiarów barwy w analizie wyrobów. (abstrakt oryginalny)

Color, as one of the main quality parameters of different products, is the subject of many studies. Its changes are often related to the changes of other quality attributes. Color measurements can be applied to follow accuracy in the manufacturing process, changes during processing, storage or distribution of raw materials or final products, to optimize the color to meet the consumer preferences and quality requirements. This article discusses principles of color description, conditions and methods of objective color measurements and the most frequently used color scales. Some applications of color measurements are also shown. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Berger-Schunn, A., 1994, Practical Color Measurement, John Wiley & Sons, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore.
 2. Chroma Meter CR-200/CR-210, CR-221/CR-231, Instrukcja obsługi.
 3. Chroma Meter CR-300/CR-310, CR-331, Instrukcja obsługi.
 4. Faltermeier, A., Behr, M., Müßig, D., 2007, Esthetic Brackets: The Influence of Filler Level on Color Stability, American Journal of Orthodoncy and Dentofacial Orthopedics, vol. 132, no. 5, s. e13-e15.
 5. Felhorski, W., Stanioch, W., 1973, Kolorymetria trój chromatyczna, WNT, Warszawa.
 6. Francis, F.J., Clydesdale, F.M., 1975, Food Colorimetry: Theory and Applications, AVI Publishing Company, Inc., Westport Connecticut.
 7. Gliszczyńska, A., 1995, Podstawy obiektywnego pomiaru barwy, w: Wybrane metody instrumentalne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 7-45.
 8. Helbig, E., 1975, Podstawy fotometrii, WNT, Warszawa.
 9. Kolbeck, C., Rosentritt, M., Lang, R., Handel, G., 2006, Discoloration of Facing and Restorative Composites by UV-irradiation and Staining Food, Dental Materials, vol. 22, no. 1, s. 63-68.
 10. Konica Minolta-Precise Color Communication, (b.r.) http://www2.konicaminolta.eu/eu/Measuring/pcc/en/part1/05.html [dostęp: 01.2012].
 11. Marcus, R.T., 1998, The Measurement of Color, w: Nassau, K. (ed.), Color for Science, Art and Technology, Elsevier, Amsterdam, Lausanne, New York, Oxford, Shannon, Singapore, Tokyo.
 12. Mielicki, J., 1997, Zarys wiadomości o barwie, Fundacja Rozwoju Polskiej Kolorystyki, Łódź.
 13. Nasim, I., Neelakantan, P., Sujeer, R., Subbarao, C.V., 2010, Color Stability of Microfilled, Microhybrid and Nancomposite Resins - an in Vitro Study, Journal of Dentistry, vol. 38, suppl. 2, s. el37-el42.
 14. Vieira, F.G.K., Borges, G.S.C., Copetti, C., Amboni, R.D.M.C., Denardi, F., Fett, R., 2009, Physico-chemical and Antioxidant Properties of six Apple Cultivars (Malus domestica Borkh) Grown in Southern Brazil, Scientia Horticulturae, vol. 122, no. 3, s. A21-A25.
 15. Zalibera, M., Stasko, A., Slebodova, A., Jancovicova, V., Cermakova, T., Brezova, V., 2008, Antioxidant and Radical-scavenging Activities of Slovak Honeys - An Electron Paramagnetic Resonance Study, Food Chemistry, vol. 110, s. 512-521.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu