BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cierniak-Emerych Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Respektowanie interesów pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach
Respecting Employee Interests in Small and Medium Enterprises
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2013, nr 3-4, s. 39-50, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Interes pracowniczy, Badania ankietowe, Badania empiryczne
Small business, Employees' interests, Questionnaire survey, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W literaturze przedmiotu coraz częściej stwierdza się, iż łączenie trwania i rozwoju przedsiębiorstw z osiąganiem przez pracobiorców pożądanych przez nich oczekiwań (interesów) związanych zatrudnieniem nie może mieć charakteru tylko okazjonalnego. Stąd też podkreśla się znaczenie kategorii interesów pracobiorców, a w szczególności rozpoznawania i respektowania tych interesów. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań empirycznych w tym zakresie, biorąc pod uwagę interesy pracobiorców zatrudnionych w przedsiębiorstwach zaliczanych do kategorii małych i średnich. (abstrakt oryginalny)

With ever increasing frequency, topical literature states that the combining of company survival and development with employees achieving their desired employment - related expectations (interests) cannot be incidental in character. This is the reason why the importance of the category of employee interests, especially the identification and respecting of those interests, is stressed. This paper presents the results of empirical research into this area, taking into consideration the interests of employees employed by companies in the small and medium category. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cierniak-Emerych A. (2011), Legally protected employee interests and their observance in Polish economic practice, w Gableta M., Pietroń-Pyszczek A. (red.), Human and work in a changing organization. Management oriented on the employee interests, Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 224.
  2. Gableta M. (2003), Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wrocław, Akademia Ekonomiczna.
  3. Gableta M., red. (2012), Interesy pracowników oraz warunki ich respektowania w przedsiębiorstwach, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
  4. Jemielniak D. (2008), Praca oparta na wiedzy, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
  5. Kodeks pracy z hasłami i skorowidzem (2011), Warszawa - Kraków, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  6. PIP, Mniej wypadków, więcej zaległości - polskie firmy w 2010 r., dostęp 13.03.2011, .
  7. Randstad Award o badaniu, dostęp 14.04.2013, http://www.randstad.pl/o-randstad/randstad-award/o-badaniu.
  8. Randstad Award: znamy najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce!, dostęp 14.04.2013, .
  9. Towalski R. (2001), Konflikty przemysłowe w Europie Zachodniej i w Polsce, Warszawa, Szkoła Główna Handlowa.
  10. Komisja Europejska, Zalecenie Komisji 2003/361/WE z 6 maja 2003 r. dotyczące definicji małych i średnich przedsiębiorstw, Dz.U. L124 z 20.5.2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu