BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sowislok Krystian (II Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu)
Tytuł
Przedsiębiorczość, innowacyjność - społeczeństwo informacyjne czy : społeczeństwo informacyjne - przedsiębiorczość i innowacyjność?
Entrepreneurship and Innovation for Information Society or Information Society for Entrepreneurship and Innovation?
Źródło
Przedsiębiorczość - Edukacja, 2009, vol. 5, s. 83-85, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego
Słowa kluczowe
Programy operacyjne, Przedsiębiorczość, Innowacyjność, Społeczeństwo informacyjne
Operational programmes, Entrepreneurship, Innovative character, Information society
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rozwój społeczeństwa informacyjnego jest obecnie jednym z głównych zadań podejmowanych przez władze państwowe i samorządowe oraz instytucje zajmujące się rozwojem przedsiębiorczości w ramach działalności statutowej. O roli wiedzy i społeczeństwa informacyjnego w rozwoju gospodarczym Polski mówił w swoim exposé premier Donald Tusk. Wdrażane są także związane z tym zagadnieniem programy operacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej. W ramach Programu operacyjnego "Innowacyjna gospodarka" realizowane są m.in. priorytety: 7. Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji i 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki. (fragment tekstu)

The development of information society has become one of the main tasks undertaken by both national and local authorities as well as by institutions responsible for the development of entrepreneurship. Relevant projects are financed by the European Union. Prime Minister Donald Tusk mentioned this subject in his expose and emphasized the importance of knowledge and information society in the economic development of Poland. For us, teachers, it is important to know how can we help to increase the entrepreneurship of young people, and encourage them and provide with opportunities to use modern technologies. Information technology in the education should not be limited to IT classes in the computer lab. The Internet resources can be used for all classes, especially entrepreneurship classes. More attention should be paid to skills essential when our students looking for a job and when they decide to start their own businesses. This paper comprises reflections on implementation of information technology in the task of developing the youth's entrepreneurship and an attempt on answering the question from the title. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Casey M., 2001, Europejska polityka informacyjna. Wyzwania i perspektywy dla administracji publicznej, Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
  2. Goban-Klas T., Sienkiewicz P., 1999, Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków.
  3. Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013), 2007, www.mrr.gov.pl
  4. Program Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, 2007, www.funduszestrukturalne.gov.pl
  5. Raport 1. Kongresu Informatyki Polskiej, 1994, www.kongres.org.pl/on-line/1. Kongres, Poznań.
  6. Sartorius W., 2007, Gospodarka oparta na wiedzy i społeczeństwo informacyjne, www.egov.edu.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3296
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu