BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Banaszyk Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Indywidualizm - przypadkowość - ryzyko : ujęcie strategiczne
Individualism - Randomness - Risk : Strategic Approach
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 235, s. 22-34, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Indywidualizm, Zarządzanie strategiczne, Ryzyko, Przedsiębiorstwo, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Individualism, Strategic management, Risk, Enterprises, Enterprise management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest poświęcony zagadnieniom przeobrażeń współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Przedstawione w nim rozumowanie dowodzi, że kreowanie atrakcyjnej pozycji konkurencyjnej wymaga motywowania pracowników przez zaspokajanie potrzeby samorealizacji. Zindywidualizowane zorientowanie zachowań pracowników jest przyczyną przypadkowości osiąganych efektów. Przypadkowość ta powiększa ryzyko decyzji kierowniczych. (abstrakt oryginalny)

The article is devoted problems of the modern business management transformation. Reasoning is carried out, showing that the creation of an attractive competitive position requires motivating employees by their needs of self-realization. Individualized orientation of the behavior of employees is the cause of randomness of the results. This randomness increases the risk of management decisions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aldrich, J.H., Nelson, F.D., 1984, Linear Probability, Logit and Probit Models, Sage, Beverly Hills.
 2. Banaszyk, P., 2002, Podstawy organizacji i zarządzania, WSHiR, Poznań.
 3. Banaszyk, P., 2011, Zmienność zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, WUEP, Poznań.
 4. Baumann, Z., 2006, Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 5. Beasley, M.S., Frigo, M.L., 2007, Strategic Risk Management: Creating and Protecting Value, Strategic Finance, May.
 6. Bieniok, H., Rokita, J., 1984, Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 7. Bowman, E.H., 1982, Risk Seeking by Troubled Firms, Sloan Management Review, no. 23.
 8. Bryan, L., Hoffman, B., 2009, How Managers Should Approach a Fragile Economy, McKinsey Quarterly, https://www.mckinseyquarterly.com/PDFDownload.aspx?a=2442 [dostęp: 30.05.2012].
 9. Bugajak, G., 2008, Pojęcie przypadku i jego zastosowanie w analizach teorii naukowych, Lublin, http://bacon.umcs.lublin.pl/~lukasik/Konferencja%20%28teksty%20referatow%29/Bugajak.pdf [dostęp: 2.06.2012].
 10. Burnes, B., 2004, Managing Change. A Strategie Approach to Organizational Dynamics, Prentice Hall, Harlow.
 11. Das, T.K., Teng, B.K., 2001, Strategic Risk Behaviour and Its Temporalities: between Risk Propensity and Decision Context, Journal of Management Studies, vol. 34, no. 4.
 12. Gast, A., Zanini, M., 2012, The Social Side of Strategy, McKinsey Quarterly, https://www. mckinseyquarterly.com/The_social_side_of_strategy_2965 [dostęp: 30.05.2012].
 13. Handy, Ch., 1996, Wiek paradoksu. Wposzukiwaniu sensu przyszłości, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 14. Hoetker, G., 2007, The Use of Logit and Probit Models in Strategic Management Research: Critical Issues, Strategic Management Journal, no. 28.
 15. Jaracz, M., Borkowska, A. 2010, Podejmowanie decyzji w świetle badań neurobiologicznych i teorii decyzji, Psychiatria, t. 7, nr 2.
 16. Jogulu, U., Woods, G., 2007, Leadership Empowerment - Power Struggle, Engineering Management Journal, vol. 17, no. 3.
 17. Maslow, A., 1943, A Theory of the Human Motivation, Psychological Review, no. 50.
 18. Moss-Kanter, R., 1989, When Giants Learn to Dance, Unwin, London.
 19. Pascal, R., 1999, Surfing the Edge on Chaos, Sloan Management Review, Spring.
 20. Pluwak, A., 2009, Geneza i ewolucja pojęcia framing w naukach społecznych, Global Media Journal - Polish edition, vol. 5, no. 1.
 21. Quinn, J.B., 1992, Intelligent Enterprise: A Knowledge and Service Based Paradigm for Industry, The Free Press, New York.
 22. Quinn, J.B., Voyer, J., 2003, Logical Incrementalism: Managing Strategy Formation, w: Mintzberg, H. i in., The Strategy Process. Concepts, Contexts, Cases, Pearson Education, Harlow.
 23. Urbanowska-Sojkin, E., 2010, Wybory strategiczne przedsiębiorstw w teorii. Wybory strategiczne w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe, nr 134, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 24. Wielecki, K., 2003, Podmiotowość w dobie kryzysu postindustrializmu. Między indywidualizmem a kolektywizmem, CEUW, Warszawa.
 25. Wikipedia 2011, http://pl.wikipedia.org/wiki/Psychologia_eksperymentalna [dostęp: 3.04.2011].
 26. Wikipedia 2011, http://pl.wikipedia.org/wiki/Psychologia_osobowosci [dostęp: 3.04.2011].
 27. Zimniewicz, K., 1999, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu