BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartkowiak Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Borkowski Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Kreowanie wartości dla właściciela w spółkach komunalnych
Creating Value for the Owner of the Municipal Companies
Źródło
Przegląd Organizacji, 2013, nr 3, s. 36-42, rys., tab., wykr., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo komunalne, Spółki, Wartość przedsiębiorstwa, Ład korporacyjny, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa, Ekonomiczna wartość dodana
Utility plant, Companies, Enterprise value, Corporate governance, Creating company's value, Economic Value Added (EVA)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opracowanie stanowi próbę wskazania efektywności nadzoru korporacyjnego w spółkach komunalnych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Oceny dokonano poprzez określenie wartości przedsiębiorstwa i jej zmiany, szacowanej z wykorzystaniem metody aktywów netto oraz generowanej ekonomicznej wielkości dodanej (EVATM). Porównanie tych wielkości w perspektywie średniookresowej pozwoliło zaprezentować stopień nakierowania działań rady nadzorczej na kreowanie wartości przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

This paper constitutes an attempt to define the efficiency of corporate governance in companies with local government's participation. The evaluation was made in terms of changes in companies values. The changes were estimated using net assets method and Economic Value Added (EVATM). The comparison of this values (in middle-term perspective) allowed to assess, to what degree the Supervisory Board actions were pointed at creating the values of companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. BARTKOWIAK P., The Influence of Sustainable Development of the Functioning Efficiency of Public-use Enterprises, w: Global Business: Economics, Political, Social and Cultural Issues, vol. 2, Proc. COPE, Mexico City 2003.
 2. BARTKOWIAK P., Zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 3. COPELAND T., KOLLER T., MURRIN J., Wycena: Mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG-Press, Warszawa 1997.
 4. CWYNAR A., CWYNAR W., EVA a kreacja wartości dla akcjonariuszy, "Przegląd Organizacji" nr 1/2004.
 5. FIJAŁKOWSKI M, Zysk akcjonariuszy kluczowym celem przedsiębiorstwa, "Zarządzanie na Świecie" nr 4/2001.
 6. GOŁĘBIOWSKI G., SZCZEPANKOWSKI P., Analiza wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2007.
 7. JAKI A., Orientacja na wartość w zarządzaniu przedsiębiorstwem, "Przegląd Organizacji" nr 9/2011.
 8. JARZEMOWSKA M., JARZEMOWSKI M., Nadzór korporacyjny (corporate governance) i jego powiązanie z analizą ekonomiczną, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2001, tom 3.
 9. JEŻAK J., Wartość dla właścicieli jako kategoria integrująca proces zarządzania przedsiębiorstwem, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" nr 928, Wrocław 2002.
 10. LIS K.A., STERNICZUK H., Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 11. MESJASZ C., Maksymalizacja wartości akcji - kryterium techniczne czy błędna ideologia?, "Przegląd Corporate Governance" nr 3/2011.
 12. MICHALSKI D., KRYSTA B., Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania, Alternet Konsulting, Warszawa 2006.
 13. MICHALSKI M., Zarządzanie przez wartość, WIG-Press, Warszawa 2001.
 14. RAPPAPORT A., Creating Shaerholder Value. A Guide for Managers and Investors, Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa 1999.
 15. SOKÓŁ A., SURMACZ A.O., Ocena wzrostu wartości przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 10/2009.
 16. URBANEK P., Wynagrodzenia zarządu w spółkach kapitałowych, PWE, Warszawa 2006.
 17. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U., nr 94, poz. 1037.
 18. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Dz.U., nr 45, poz. 236.
 19. WAWRZYNIAK B., Nadzór korporacyjny: Perspektywy badań, "Organizacja i Kierowanie" nr 2/2000.
 20. ZALEGA K., Systemy corporate governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową, Wyd. SGH, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu