BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bliźniuk Grzegorz (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Tytuł
Warunki formalne implementacji mechanizmów interoperacyjności systemu ścieżek klinicznych i systemu elektronicznej historii leczenia pacjenta
Formal Conditions for Mechanisms of Interoperability of Clinical Carepaths and the Electronic Health Record Systems Implementation
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 99, s. 25-33, rys.
Tytuł własny numeru
Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym
Słowa kluczowe
Medycyna, Systemy workflow, e-zdrowie, Dane medyczne
Medicine, Workflow systems, e-health, Medical data
Uwagi
summ.
Abstrakt
W treści opracowania opisano przyjęte technologie implementacyjne i wykazano, że na poziomie przyjętych standardów możliwe jest efektywne zapewnienie interoperacyjności wskazanych komponentów z badawczym systemem EHR w zakresie wynikającym z potrzeb i zakresu zrealizowanego projektu. Przygotowana realizacja interfejsów do systemu EHR miała charakter badawczy. Oznacza to, że ewentualne zastosowanie przyjętych rozwiązań w systemach stosowanych w codziennej praktyce medycznej wymagałoby podjęcia dodatkowych prac, które wykraczały poza zakres projektu POIG.01.03.01-00-145/08. Dotyczy to m.in. pełnej translacji zapytań języka GELLO, dzięki czemu możliwe będzie odpowiednie skomunikowanie węzłów decyzyjnych wzorców ścieżek klinicznych, zapisanych w bazie danych zgodnie z logiką modelu GLIF, z odpowiednimi danymi w bazie EHR odczytywanymi na podstawie postaci wykonawczej ścieżki zapisywanej w plikach XPDL, utrzymujących logikę opisu procesów workflow zgodną z BPMN przy zachowaniu warunków interoperacyjności interfejsu komponentu wzorców krajowych i interfejsu badawczego silnika workflow z systemem EHR, przedstawionych w niniejszym opracowaniu.(fragment tekstu)

In contents of paper a description of requirements to the manner of the implementation of the nonvisual interface to systems of the type EHR (electronic health record) was described. That all was carried out as part of project no. POIG.01.03.01-00-145/08, partly granted by EU founds. According to the scope of this project offering such an interface to the model of non-commercial EHR system was supposed to be one of his results. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. G. Bliźniuk: Określenie przydatności standardów BPMN, GELLO, UML, OCL, XML, HL7 i ich wybór dla modelu repozytorium. Kontekst zapewnienia interoperacyjności, [w:] Raport końcowy projektu POIG.01.03.01-00-145/08, str. 311-318, ISBN 978-83-61486-60-2, Wydawnictwo WAT, Warszawa, 2010
  2. J. Koszela: Wykonanie koncepcji i opis wymagań dla modułu tworzenia wytycznych i ścieżek klinicznych, [w:] Raport końcowy projektu POIG.01.03.01-00-145/08, r. 495-498, ISBN 978-83-61486-60-2, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2010.
  3. G. Bliźniuk: O kilku warunkach interoperacyjności systemów informacyjnych i informatycznych, Biuletyn ISI nr 9, s. 13-18, ISSN 1508-4183, Warszawa 2009
  4. G. Bliźniuk: Thing about Some Assuring Interoperability of Information and Information Technology Systems Conditions, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 18, No. 3B 2009, s. 30-34.
  5. G. Bliźniuk: Ranking inicjatyw standaryzacyjnych oraz standardów kluczowych dla opisu wytycznych i ścieżek klinicznych, [w:] Metody i narzędzia projektowania komputerowych systemów medycznych, Vizja Press&IT, ISBN: 978-83-61086-60-4, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu