BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chomiak-Orsa Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Flieger Michał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Inżynieria procesów zarządzania na przykładzie wybranych gmin w Wielkopolsce
Process Engineering in Local Offices in Wielkopolska
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 99, s. 73-83, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym
Słowa kluczowe
Zarządzanie procesowe, Zarządzanie gminą, Dobre rządzenie
Processing management, District management, Good governance
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Wielkopolska, Województwo wielkopolskie
Wielkopolska, Wielkopolskie Voivodeship
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie korzyści płynących z wdrożenia zarządzania procesowego w gminach w aspekcie współczesnego paradygmatu Good Governance, określenie zasad osiągania dojrzałości procesowej organizacji i sposobu pomiaru tej dojrzałości oraz przedstawienie wyników badań, jakie przeprowadzili autorzy w wybranych gminach województwa wielkopolskiego w zakresie poziomu dojrzałości procesowej.(fragment tekstu)

Contemporary organizations are still searching for new areas in which they can create their competitive advantage. One of them is management system in which an important improvement may be implementation of process management. This concept has many advantages listed in the text. They are for example bigger effectiveness and better meeting clients' needs. Process organization consists of many processes which can be divided into main and supportive ones. They may cover various areas of organizations' activities. In the article there are also the results of research conducted in 79 gminas in Wielkopolska region as for levels of process development communities are on. The results have shown clearly that only 6% of examined communities can be called fully process ones. Most of the communities examined are just on the beginning of their implementation process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Lichtarski: O relacji między podejściem funkcjonalnym i procesowym w zarządzaniu, [w:] Podejście procesowe w zarządzaniu, [red.] M. Romanowska, M. Trocki, t. 1, AGH, Warszawa 2004, s. 50.
  2. R. Batko: Zarządzanie jakością w urzędach gminy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 107-116.
  3. A. Bitkowska: Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Vizja Press, Warszawa 2009, s. 19.
  4. I. Chomiak, M. Flieger: Determinanty rozwoju procesów zorientowanych na klienta w gminie. Studium przypadku, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 217, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011, s. 54-62
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu