BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozina Andrzej (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Próba kwantyfikacji zależności organizacyjnych
An Attempt of Quantification of Organizational Dependences
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, nr 309, s. 99-119, tabl., rys., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Przedsiębiorstwo transportowe
Enterprise management, Transport company
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
Przedstawiono pojęcie i rodzaje zależności organizacyjnych. Omówiono charakterystykę wybranej metody kwantyfikacji zależności organizacyjnych. Na koniec przedstawiono wykorzystanie algorytmu w badaniu zależności informacyjnych w przedsiębiorstwie transportowym.

The paper concerns methodological aspects of analysis of organiza-tional dependences. In spite of the fact that this notion is one of the main categories used in research on organizational structures, the studies accomplished so far are concentrated predominantly on terminological issues. Moreover, they are overwhelmingly of qualitative character. In order to obtain a more complete and objective description of organizational dependences their quantification is necessary. To achieve that goal an algorithm is proposed. The algorithm embodies distinction of "extremely isolated" interrelated elements within a set of elements. Such an approach pemits to elaborate a taxonomy /grouping, clustering/ of elements of the initial set. An example of application of that algorithm in analysis of informational dependences within a transportation enterprise is presented.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielski M., Formalna i rzeczywista struktura organizacyjna, PWE, Warszawa 1973.
 2. Dorofiejuk A.A., Algoritmy awtomaticzieskoj klassyfikacjii (obzor)"Awtomatika i Telemiechanika" 1971, nr 12f s. 78-113.
 3. Doskonalenie struktur organizacyjnych. Podstawy teoretyczne, praca zbiorowa pod red. A. Stabryły i J. Trzcinieckiego, AE, Kraków (w druku).
 4. Gliński B., Więzi organizacyjne jako element projektowania i prezentowania struktur organizacyjnych, w: Kształtowanie struktur organizacyjnych w systemie gospodarczym, "lnformacje-Ekspertyzy-Propozycje", IOZiDK, Warszawa 1981, nr 9, cz.I.
 5. Hirszowicz M., Wstęp do socjologii organizacji, PWN, Warszawa 1967.
 6. Ivanicka K.,Zastosowanie teorii gron do doskonalenia struktury organizacyjnej. Model grupowania, Zeszyty Naukowe, AE, Kraków 1987, nr 234, s. 159 - 177.
 7. Krzyżanowski L., Podstawy nauki zarządzania, PWN, Warszawa 1985.
 8. Kupiersztoch W.L., Mirkin B.G, Uporiadoczenije wzaimoswiazannych obiektów, "Awtomatika i -Tielemiechanika", cz. I: 1971, nr 6, s. 77-33 , cz. II: 1971, nr 7, s. 91-97.
 9. Kurnal J., Zarys teorii organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1970.
 10. Kuźniecow I.N., Analiza struktury matricy swiazej z pomoszcziu postrojenija na niej monotonnej sistiemy, "Awtomatika i Tielemiechanika" 1980, nr 7, s. 128-136.
 11. Kuźniecow I.N., Mucznik J.B., Strukturnyje metody analizy organizaciennych sistem, "Awtomatika i Tielemiechanika" 1983, nr 5, s, 5-27.
 12. Leibkind A.R., Rudnik B.L., Zaimskich A.N., Problemy wybora koeficientow blizosti i algoritmow awtomaticzieskoj klassyfikacjii w procedurach strukturizacii, CEMI AN SSSR, Moskwa 1979.
 13. Martyniak Z., Metodologiczne podstawy doskonalenia organizacji przedsiębiorstwa, IWZZ, Warszawa 1982.
 14. Mullat J.E., Ekstremalnyje podsistemy monotonnych sistiem, "Awtomatika i Telemiechanika", cz. I:1976, nr 5, s. 130-139, cz. II: 1976, nr 8, s. 169-179, cz. III: 1977, nr 1, s. 109-119.
 15. Pszczołowski T., Więzi w organizacji, "Prakseologia" 1975, nr 2/54/, s. 145-155.
 16. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii Ossolineum Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.
 17. Stabryła A., Analiza systemowa procesu zarządzania, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984.
 18. Strzelecki T., Metodyka doskonalenia struktury zarządzania i ustalanie wielkości zatrudnienia na stanowiskach nierobotniczych w zakładach przemysłowych Ministerstwo Komunikacji i łączności, Resortowy Ośrodek Organizacji i Normowania Pracy, Warszawa 1984.
 19. Trzcieliński S., Niektóre uwagi o kryteriach kojarzenia funkcji dla potrzeb tworzenia jednostek organizacyjnych zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym, "Organizacja i Kierowanie" 1984, nr 2, s. 133-149.
 20. Zieleński J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1975
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu