BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baran Joanna (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Efficiency of the Production Scale of Polish Dairy Companies Based on Data Envelopment Analysis
Efektywność skali produkcji polskich przedsiębiorstw przetwórstwa mleka bazująca na metodzie Data Envelopment Analysis
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2013, R. 12, nr 2, s. 5-13, rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł mleczarski, Efektywność, Metoda DEA (analiza obwiedni danych)
Dairy industry, Effectiveness, Data Envelopment Analysis (DEA)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule, bazując na metodzie nieparametrycznej, dokonano oceny efektywności skali produkcji i polskich przedsiębiorstw przetwórstwa mleka w latach 1999-2010. Podejście nieparametryczne bazowało na metodzie programowania liniowego określanej jako metoda Data Envelopment Analysis (DEA). Przeprowadzone badania na próbie 743 obiektów wskazały na występowanie rosnących korzyści skali w polskim sektorze mleczarskim. Dalsza konsolidacja polskich przedsiębiorstw przetwórstwa mleka powinna zatem sprzyjać poprawie efektywności tych podmiotów. Badania te potwierdzają wcześniejsze wskazania literatury. (abstrakt oryginalny)

This article presents evaluation of efficiency of the production scale of Polish milk processing companies in 1999-2010 performed basing on non-parametric methods. The non-parametric approach stemmed from linear programming method known as the Data Envelopment Analysis (DEA) method. The study involving a sample of 743 objects revealed increasing returns to scale observable in the Polish dairy sector. Further concentration of the dairy sector in Poland should lead to the better results of dairies. This analysis confirmed earlier conclusions of relevant literature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran J., 2009. The returns to scale in relation to economic-financial results of dairy companies in 2004-2006. Zeszyty Naukowe SGGW, EiOGŻ 76, 95-108 [in Polish].
 2. Charnes A., Cooper W.W., Riodes A., 1978. Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research 2 (6), 429-444.
 3. Coelli T.J., Prasada Rao D.S., O'Donnell C.J., Battese G.E., 2005. An Introduction to efficiency and productivity analysis. Springer, New York.
 4. Cooper W.W., Seiford L.M., Tone K., 2007. Data Envelopment Analysis, A Comprehensive text with models, applications, references and DEA-solver software. Kluwer Academic Publishers, New York.
 5. Guba W., 2000. Competitiveness of Polish milk processing industry during the integration to the European Union - Analysis of dynamic comparative advantages. Doctoral dissertation. Faculty of Agricultural Sciences, Georg-August-University, Gottingen.
 6. Guzik B., 2009. Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej (The basic DEA models in the study of economic and social efficiency). Publisher UE in Poznan, Poznan [in Polish].
 7. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., 1992. Ekonomia (Economics). Economic Foundation NSZZ "Solidarność", Gdańsk [in Polish].
 8. Keat P., Young P.K., 2003. Managerial Economics. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
 9. Mercik J., Szmigiel C., 2007. Ekonometria (Econometrics). Publishing House of Wroclaw University of Technology, Wrocław [in Polish].
 10. Pawłowska M., 2005. Konkurencja i efektywność na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych (Competition and efficiency in the Polish banking market against structural and technological changes). Materials and studies of NBP 192. NBP, Warszawa [in Polish].
 11. Pietrzak M., 2007. Korzyści skali w przemyśle mleczarskim w Polsce - na przykładzie sektora spółdzielczego (Economies of scale in the dairy industry in Poland - on the example of the cooperative sector). Problems of Agricultural Economics 1, 105-115 [in Polish].
 12. Pietrzak M., Dworniak J., 2010. Fuzje i przejęcia w warunkach kryzysu w sektorze mleczarskim (Mergers and acquisitions in the context of the crisis in the dairy sector), [in:] P. Urbanek (ed.) Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego (Corporate Governance in the context of economic crisis). Published by the University of Łódź, Łódź, 247-261 [in Polish].
 13. Pijanowski E., Gaweł J., 1986. Zarys chemii i technologii mleczarstwa (Outline of the chemistry and technology of dairy). Vol. III. PWRiL, Warszawa [in Polish].
 14. Rogowski G., 1998. Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego (Methods of analysis and evaluation of the bank in relation to strategic management). Published by the Higher School of Banking in Poznan, Poznan [in Polish].
 15. Rusielik R., 1999. DEA - Zastosowanie w badaniach efektywności spółek AWRSP (DEA - use in analysis of efficiency AWRSP companies), [in:] M. Świtłyk (ed.) Strategiczne modele funkcjonowania spółek handlowych AWRSP (Strategie business models of the AWRSP companies). Publishing House of AR in Szczecin, Szczecin, 113-176 [in Polish].
 16. Rynek mleka. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe (Market milk. Status and prospects. Market analysis), 2009. Zeszyty Naukowe SGGW, IERiGŻ 37 [in Polish].
 17. Samuelson W.F., Marks S.G., 1998. Ekonomia menedżerska (Managerial Economics). PWE, Warszawa [in Polish].
 18. Seremak-Bulge J., 2009. Wpływ reformy i zwiększenia kwot na polskie mleczarstwo (Impact of the reform and an increase milk quota for Polish dairy industry). Dairy Review 1, 28-33 [in Polish].
 19. Stachak S., 2003. Podstawy metodologii nauk ekonomicznych (Basic methodology of economics). Published by Book and Knowledge, Warszawa [in Polish].
 20. Thiele H.D., 2005. Future structural changes in the european dairy industry - Determinants and forecasts, [in:] Enlarged EU dairy market 25. Past experience and prospects (proceedings of the conference "International Management Forum Milk 2005", Ciechocinek, 20-22 April 2005), 1-16.
 21. Weindlmeier H., 2001. Structural change and internationalization in the German dairy industry. [in:] Structural change in the dairy sector. Bulletin of the International Dairy Federation 360, 20-29.
 22. Weife W, Welfe A., 1996. Ekonometria stosowana (Econometrics). PWE, Warszawa [in Polish].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu