BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawiec Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Description and Pricing of Selected Two-Asset Options and Suggestions Concerning Their Use on the Grain Market in Poland
Charakterystyka i wycena wybranych opcji dwuczynnikowych oraz propozycje ich wykorzystania na rynku zbóż w Polsce
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2013, R. 12, nr 2, s. 37-53, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja zboża, Korelacja, Wieloczynnikowa analiza porównawcza, Opcje korelacyjne
Corn productions, Correlation, Multivariate comparative analysis, Correlation option
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opcje wieloczynnikowe są kontraktami, których wypłata zależy od co najmniej dwóch instrumentów bazowych. Mogą to być akcje, indeksy, waluty lub towary. Istotnym czynnikiem, wpływającym na wartość opcji wieloczynnikowych, jest korelacja stóp zwrotu instrumentów bazowych. Dlatego często są one określane mianem opcji korelacyjnych. W pracy przedstawiono charakterystykę i modele wyceny wybranych opcji korelacyjnych: opcji ilorazowych, iloczynowych, rozpiętościowych i dwukolorowych opcji tęczowych. Podano również przykłady ich zastosowania na rynku zbóż w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Multi-asset options are options with payoffs affected by at least two underlying instruments. These instruments can be assets such as stocks, indices, currencies or commodities. An important factor influencing values of multi-asset options is correlation among log-returns of underlying assets. Thus the options are also called correlation options. In the paper there are presented description and models for pricing selected correlation options: quotient, product, spread and two-color rainbow options. There are also given some examples of their use on the grain market in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alexander C, Venkatramanan A., 2008. Commodity options. The Handbook of commodity investing. John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 570-595.
 2. Banks E., 2003. Exchange Traded Derivatives. John Wiley & Sons, Chichester.
 3. Dębski W, 2005. Rynek finansowy i jego mechanizmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Geman H., 2007. Commodities and commodity derivatives. John Wiley & Sons, West Sussex.
 5. Gudaszewski W., Łukojć A., 2004. Wycena wieloczynnikowych opcji egzotycznych. Rynek Terminowy 2, 12-22.
 6. Haug E.G., 2007. Option pricing formulas. McGraw-Hill, New York.
 7. Hull J., 2012. Options, futures, and other derivatives. Prentice Hall, Boston.
 8. Kirk E., 1995. Correlation in the energy markets. Managing energy price risk. Risk Publications and Ennron, London.
 9. Kolb R.W., Overdahl J.A., 2007. Futures, options, and swaps. Blackwell Publishing, Maiden.
 10. Krawiec M., 2010. Charakterystyka, wycena i zastosowania opcji wymiany na towary rolne. Roczniki Naukowe SERiA Vol. XII, No 4, 39-45.
 11. Krawiec B., Krawiec M., 2002. Opcje na giełdach towarowych w Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Nelken I., 2000. Pricing, hedging, and trading exotic options. McGraw-Hill, New York.
 13. Ong M., 1996. Exotic options: the market and their taxonomy. The Handbook of exotic options. IRWIN Professional Publishing, Chicago-London-Singapore, 3-44.
 14. Pruchnicka-Grabias I., 2006. Egzotyczne opcje finansowe. CeDeWu, Warszawa.
 15. Stulz R.M., 1982. Options on the minimum or the maximum of two risky assets. Journal of Financial Economics 10, 161-185.
 16. Zahng P.G., 2006. Exotic options. World Scientific Publishing, Singapore.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu