BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Najda-Janoszka Marta (Jagiellonian University in Krakow, Poland)
Tytuł
Enhancing Competitiveness through Virtualisation
Zwiększanie konkurencyjności poprzez wirtualizację
Źródło
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2012, no 8, s. 79-95, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność, Przedsiębiorstwo wirtualne, Rozwój przedsiębiorstwa
Competitiveness, Virtual enterprise, Enterprise development
Abstrakt
W artykule przedstawiono szczegółową analizę koncepcji organizacji wirtualnej, co pozwala na badanie procesu wirtualizacji w sposób kompleksowy, z uwzględnieniem jego złożoności i wielowymiarowości. Opracowana metodyka pomiaru poziomu wirtualizacji została skutecznie zastosowana w licznym i zróżnicowanym zbiorze przedsiębiorstw, obejmującym zarówno duże, jak i najmniejsze firmy reprezentujące sektory tradycyjne i sektory wysokich technologii. W toku przeprowadzonej analizy statystycznej potwierdzono, że proces wirtualizacji ma pozytywny wpływ na konkurencyjność badanych przedsiębiorstw. Przedstawione wyniki i wnioski z badań nadają nową perspektywę naukowej eksploracji organizacji wirtualnej, stanowiąc punkt wyjścia do dalszych badań w tej dziedzinie. (abstrakt autora)

This article presents a thorough analysis of the concept of virtual organisation, allowing an examination of the virtualisation process to be carried out in a comprehensive manner while also taking into account its complexity and multidimensionality. The methodology for measuring the level of organisational virtualness has been effectively applied to a wide range of businesses, both large and small, representing the traditional and high-technology sectors. Statistical analysis confirmed that virtualisation has a positive impact on a company's competitiveness. The results and conclusions of the examination provide a new perspective for the scientific exploration of virtual organisation, and form a starting point for future studies in this area of research. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Act (2004) "Act on Freedom of Economic Activity". Journal of Laws No. 173.
 2. Bahrami, H. (1992) "The Emerging Flexible Organization: Perspectives from Silicon Valley". California Management Review 34(4): 33-52.
 3. Baldwin, C. and Clark, K. (1997) "Managing in an Age of Modularity". Harvard Business Review 75 (5): 84-93.
 4. Bauer, R. and Köszegi, S. T. (2003) "Measuring the Degree of Virtualization". Electronic Journal of Organisational Virtualness 5(2): 26-46.
 5. Brandenburger, A. M. and Nalebuff, B. J. (1996) Co-opetition. New York: Bantam Doubleday Dell Publishing Group Inc.
 6. Fuehrer, E. C. and Ashkanasy, N. M. (2001) "Communicating Trustworthiness and Building Trust in Interorganizational Virtual Organizations". Journal of Management 27 (3): 235-254.
 7. Handy, Ch. (1995) "Trust and the Virtual Organization". Harvard Business Review 73(3): 40-50.
 8. Hoogeweegen, M. R., Teunissen, W. J. M., Vervest, P. H. M. and Wagenaar, R. W. (1999) "Modular Network Design: Using Information and Communication Technology to Allocate Production Tasks in a Virtual Organization". Decision Sciences 30(4): 1073-1103.
 9. Inkpen, A. C. (1998) "Learning and Knowledge Acquisition through International Strategic Alliances". Academy of Management Executive 12(4): 69-80.
 10. Katzy, B. R. (2005) "Design and Implementation of Virtual Organisations". Working Paper Series, University BW Münich, 98.002, http://portal.cetim.org (accessed on 22 November 2005).
 11. Kemppainen, K. and Vepsäläinen, A. P. J. (2003) "Trends in Industrial Supply Chains and Networks". International Journal of Physical Distribution & Logistics Management 33(8): 664-705.
 12. Kisielnicki, J. (2002) Modern Organizations in Virtual Communities. Hershey, PA: IRM Press.
 13. Larsson, R., Bengtsson, L., Henriksson, K. and Sparks, J. (1998) "The Interorganizational Learning Dilemma: Collective Knowledge Development in Strategic Alliances". Organization Science 9(3): 285-305.
 14. Levi, M. (2000) "When Good Defenses Make Good Neighbors. A Transaction Cost Approach to Trust and Distrust" in C. Menard (ed.) Institutions, Contracts, and Organizations: Perspectives from New Institutional Economics. Chichester: Edward Elgar.
 15. Mowshowitz, A. (2002) Virtual Organization: Toward a Theory of Societal Transformation Stimulated by Information Technology. Westport: Greenwood Publishing Group.
 16. Mowshowitz, A. (1999) "The Switching Principle in Virtual Organization". Electronic Journal of Organizational Virtualness 1(1): 6-18.
 17. Najda-Janoszka, M. (2010) Organizacja wirtualna. Teoria i praktyka [Virtual organisation: theory and practice]. Warsaw: Difin.
 18. Quinn, J. B. and Hilmer, F. G. (1994) "Strategic Outsourcing". Sloan Management Review 35(4): 43-55.
 19. Quinn, J. B. and Paquette, P. C. (1990) "Technology in Services: Creating Organizational Revolutions". Sloan Management Review 31(2): 67-78.
 20. OECD (1995) "Classification of High-technology Products and Industries". DSTI/EAS/IND/STP(95)1. Paris: OECD, http://europa.eu.int (accessed on 12 May 2004).
 21. OECD (2004) "Economic, Science & Technology and Employment Statistics". http://www.europa.eu.int/estatref/info/sdds/en/hrst/hrst_sectors.pdf (accessed on 12 May 2004).
 22. Rayport, J. F. and Sviokla, J. J. (1994) "Managing in the Marketspace". Harvard Business Review 72(6): 141-151.
 23. Rowley, J. (2002) "Eight Questions for Customer Knowledge Management in e-Business". Journal of Knowledge Management 6(5): 500-511.
 24. Scott, S. C. and Lane, V. R. (2000) "A Stakeholder Approach to Organizational Identity". Academy of Management Review 25(1): 143-145.
 25. Stankiewicz, M. J. (2002) Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji [Enterprise competitiveness. Building enterprise competitiveness in an era of globalisation]. Toruń: Scientific Society for Organization and Management (TNOiK), Dom Organizatora.
 26. Thomas, W. (1998) "Customer Satisfaction: Turning Temporary Scores into Permanent Relationships". Quality Progress 31(6): 87-90.
 27. Venkatraman, N. and Henderson, J. C. (1998) "Real Strategies for Virtual Organising". Sloan Management Review 40(1): 33-48.
 28. Warner, M. and Witzel, M. (2004) Managing in Virtual Organizations. London: Thomson Learning.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-168X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu